Přejít k obsahu

Česká Kanada

Česká Kanada je vžitý název pro území ležící v Jihočeském kraji na pomezí historických zemí Čech a Moravy zhruba mezi městy Nová Bystřice a Slavonice a obcí Kunžak. Nachází se v jihovýchodní části okresu Jindřichův Hradec. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou.

Pojem – název Česká Kanada měl poprvé použít spisovatel a novinář, jindřichohradecký rodák Jaroslav Arnošt Trpák v roce 1925. Krajina mu připomínala Kanadu, kterou předtím patrně navštívil.

[Wikipedia, kráceno]

 

Pro radost a užitek

Tento web je určen všem obyvatelům, příznivcům a návštěvníkům České Kanady jako zdroj informací a publikační prostor. Zejména by však měl být prostředkem a záminkou setkávání a spolupráce nás všech, kteří máme tento region rádi. Vám, kteří těmito stránkami jen procházíte, přejeme příjemný pobyt.

Stránky vznikají jako soukromá, zcela neoficiální aktivita několika sousedů, kteří zvou ke spolupráci všechny, kteří mají co říci a chtějí to sdělit ostatním. Asi každý, kdo v České Kanadě něco děláme, či ji jen obdivujeme, máme občas potřebu něco sdělit ostatním, nebo propagovat svou komerční, sportovní či spolkovou aktivitu. Asi nejnaléhavěji to potřebují malí podnikatelé, ale i spolky, školy, obce i jednotlivci. Zřizovat a udržovat vlastní webové stránky je však obtížné a pracné. Proto jsme připravili tento webík, který nabízí pohodlný publikační prostor všem, kteří se chtějí připojit k skupince idealistických milovníků tohoto fascinujícího regionu.

Magické místo

Nedaleko Trojmezí Čech, Moravy a Rakous je místo, které v pozoruhodné harmonii slučuje drsnou krásu přírody s historickou pamětí Střední Evropy. Tady, snad více než jinde, se musí člověk sklonit před hodnotami, které ve shonu všedních dní tak zanedbává. V tiché pokoře a úžasu tu vnímáme dokonalost Stvoření, které zde bylo zachováno snad lépe než jinde. Ne z lidské vůle, ale pro odlehlost, drsné klima a chudobu místa.

Na malém prostoru České Kanady se setkáme s památkami od raného středověku až po nedávnou současnost. To nám poskytuje jedinečnou příležitost si uvědomit běh času, rozmýšlet nad tím kdo jsme, odkud jdeme a kam...
Vychutnat si náladu tohoto místa chce tedy trochu úsilí a hodně času. Mnoho návštěvníků se sem pravidelně vrací, protože pro ně hodnota tohoto místa každou další návštěvou vzrůstá. Mnozí tu tak dokonce našli svůj nový domov, který jim poskytuje vše, co ve městě nenašli a bez čeho se již nemohou obejít.

To vše však neznamená, že zde jde čas trávit jen v muzeích či meditováním. Lze se tu v létě koupat v mnoha rybnících a sbírat lesní plody, jezdit na kole či na koni, zúčastnit se hudebních či výtvarných dílen, nebo obíhat koncerty a výstavy.
V zimě si tu zase jde užít běžek, ale i zabíjaček, ochutnávek vína a zejména setkávání s přáteli. Tento kraj je zajímavý i tím, že snad v každé osadě žije nějaká osobnost současné kultury. Jen k nim najít cestu...

V hledání cest k hodnotám této krajiny chtějí pomáhat i tyto stránky. Pokusí se postupně ukazovat nejen notoricky známé památky a přírodní zajímavosti, ale i méně známé pohledy na odlehlý kraj na pomezí Čech, Moravy a Rakous.