Citlivost

ASA/ISO DIN
3 6
6 9
12,5 12
25 15
50 18
100 21
200 24
400 27
800 30
1 600 33
3 200 36
6 400 39
12 800 42
25 600 45
51 200 48
102 400 51
204 800 54
409 600 57
819 200 60

V klasických přístrojích určoval citlivost použitý film. Digitální technologie umožňuje změnit citlivost kdykoliv. To je velká výhoda pro zkušeného fotografa, ale pro začátečníka to může být další frustrující komplikace. Přitom je to prosté:

Čím vyšší citlivost nastavíme, tím můžeme použít kratší čas, nebo více zaclonit. Za vyšší citlivost platíme výraznějším podílem šumu v obraze. Citlivost se dnes vyjadřuje v hodnotách ASA (American Standards Association) a ISO (International Standard Organisation). Oba standardy jsou shodné. Citlivost bývá v rozsahu 50 až 500 000 ISO. Ve starší literatuře se můžeme setkat s vyjádřením citlivosti dle normy DIN (Deutche Industrie Norme), případně z našeho pohledu identických norem ČSN a GOST. 

Dvojnásobná hodnota citlivosti v ASA/ISO znamená zkrácení expozice na polovinu a naopak: poloviční citlivost vyžaduje dvojnásobnou expoziční dobu, nebo otevření clony o jeden stupeň. V praxi se obvykle snažíme používat co nejnižší citlivosti, aby v obraze bylo co nejméně šumu. Pokud ale není dost světla, musíme hledat kompromis mezi šumem a rozhýbáním.

Výslednou expozici určují všechny tři parametry (čas, clona a citlivost). U dnešních přístrojů se o jejich přepočet na hodnotu změřenou expozimetrem stará elektronika (při námi zvoleném režimu AV se k předvolené cloně a citlivosti dopočítá čas). My však musíme určit dva parametry a zkontrolovat, zda dopočítaný parametr (pro AV režim čas) je v požadovaných mezích (například zda je dost krátký na to, abychom mohli snímek pořídit z ruky a nerozhýbali jej).

Vliv citlivosti na šum

Výřez nahoře: ISO 100
Výřez uprostřed: ISO 3200

Výřez dole: ISO 3200 po doostření