Clona

V objektivu je zabudována clona, tedy zařízení připomínající zornici oka, kterým lze změnit účinný průměr objektivu, a tím i množství světla dopadajícího na čip. Množství světla však závisí nejen na účinném průměru, ale i na ohniskové vzdálenosti objektivu.

Abychom tuto závislost vyloučili a měli jednoduchý parametr, který vyjadřuje množství světla, které objektiv propouští na čip používáme tzv. „clonové číslo" (ohnisková vzdálenost děleno účinným průměrem). Protože množství světla závisí na ploše otvoru kterým prochází, kdežto clonové číslo je odvozeno z převrácené hodnoty průměru tohoto otvoru, tak platí, že množství procházejícího světla je nepřímo úměrné druhé mocnině clonového čísla (protože je plocha kruhu úměrná druhé mocnině jeho průměru).

 

 

Účinný průměr a clona

Tři snímky zobrazují objektiv zacloněný na f/11 f/16, f/22.
Průměr se v každém kroku zmenšuje 1.41x a plocha otvoru 2x.

 

Jinak řečeno:

  • Změníme-li hodnotu clony na dvojnásobek (např. z 2,8 na 5,6), projde čtvrtina světla (22=2x2=4)
  • Chceme-li snížit procházející světlo na polovinu, zvýšíme clonu 1,4x například ze clony 2 na 2,8. (Odmocnina ze dvou je 1,41... proto: 1,41... x 1,41... = 2)
  • Při polovičním clonovém čísle prochází 4x více světla
  • Každý člen řady clonových čísel sníží procházející světlo na polovinu proti svému předchůdci a propouští dvojnásobek proti následujícímu členu:

... 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64; 90 ...
(Mezinárodní řada clonových čísel)

Světelnost

Nejmenšímu clonovému číslu (největšímu otvoru), které lze na objektivu nastavit, říkáme světelnost (běžně bývá od 1,2 do 8).

Expoziční stupeň

Vzhledem k expozici čipu či filmu je lhostejné, zda snížíme o jeden stupeň clonové číslo nebo osvitovou dobu (např. f/8 a 1/30 změníme na f/5,6 a 1/30 nebo f/8 a 1/15). V obou případech dopadne na citlivou vrstvu dvojnásobné množství světla. Říkáme, že exponujeme o jeden expoziční stupeň více. Místo výrazu větší expozice (zvětšení expozice) se též používá delší expozice (prodloužení expozice). Podobně místo výrazu menší expozice (zmenšení expozice) se používá kratší expozice (zkrácení expozice). Často se používá jen zkratka EV (exposure value).

Hloubka pole ostrosti

Na clonovém čísle závisí hloubka pole ostrosti. Čím větší clonové číslo, tím větší hloubka pole ostrosti a naopak. Hloubka pole ostrosti je jedním z hlavních výrazových prostředků fotografa. Velkou hloubkou ostrosti můžeme vytvořit souvislosti, či zachytit celek, malou hloubkou ostrosti zase můžeme potlačit nežádoucí detaily, zdůraznit hlavní objekt či detail a oddělit jej od pozadí...

 

 

Se stoupajícím clonovým číslem (f/5.6, f/11, f/45) se zvětšuje hloubka pole ostrosti

 

Interpretace snímku

 

Interpretace snímku

Vlevo: Snímek pořízen clonou f/45. Všechny figurky jsou ostré​.

Dole: Skupina snímků pořízených clonou 5,6. Hloubka pole ostrosti je cca 1 cm. Postupným přeostřováním od kočičky v popředí až k myšákovi v pozadí se mění „souvislosti" a „obsah" snímků, „interpretujeme" zobrazenou skutečnost.

 Potlačení pozadí

Vlivem velké hloubky pole ostrosti levého snímku (f/45) je divák rozptylován rušivým pozadím. Odcloněním (f/5,6) se pozadí rozostří a snímek se „uklidní".Potlačení popředí

Díky malé hloubce pole ostrosti (f/5,6) potlačíme vliv pletiva v popředí, které při velkém zaclonění (f/45) zcela degraduje snímek