Co nám češtinářka zatajila

Je zajímavé, že i vzdělaní gentlemani nechápou, že stejně důležité jako používání správného i/y, z/s, velkých a malých písmen a dalších gramatických pravidel je i používání mezer, uvozovek, závorek, interpunkčních znamének atd. I to je součást gramatiky a známkou kultivovaného písemného projevu. „Opusy", které tato pravidla zanedbávají mají špatnou čitelnost a působí zažívací těžkosti gramotnému čtenáři a mnohé potíže při dalším zpracování (lámání řádků, rozdělování slov...). Pokud se spojí kutilský přístup k formátování textu se zanedbáváním gramatických pravidel, tak vzniká neřešitelný rébus jak pro čtenáře, tak typografa.

Vím, že většina českých učitelek nic netuší o existenci těchto pravidel a jejich významu (občas lámu jejich texty). Proto se nám od nich nemohlo dostat patřičného vzdělání v této oblasti, která je široká, plná zákrut a drobných nuancí. Kultivovaný autor by však měl tuto problematiku prostudovat (např. P. Kočička, F. Blažek Praktická typografie) a alespoň rámcově zvládnout. Zde uvádíme jen velmi zjednodušená pravidla psaní hladkého textu, která autoři nejčastěji porušují:

 • Mezera se píše za:
  tečkou, čárkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem, otazníkem, pravou závorku, uzavíracími uvozovkami
 • Mezera se píše před:
  levou závorku, otevíracími uvozovkami
 • Mezera se nepíše za:
  levou závorku, otevíracími uvozovkami
 • Mezera se nepíše před:
  tečkou, čárkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem, otazníkem, pravou závorku, uzavíracími uvozovkami
 • Spojovník a pomlčka
  jsou dva různé znaky, nelze je zaměňovat stejně jako nelze zaměňovat s a z.
  • spojovník
   (česko-anglický) se píše bez mezer před i za. Napíšete jej klávesou, kterou jste dosud považovali za pomlčku (mínus).
  • pomlčka
   (přestávka v řeči — není přímo na klávesnici) se obvykle píše s mezerami před i za a do textu se vkládá buď kódem (ve Windows Alt+0151), nebo pomocným nástrojem (ve Windows „Mapa znaků").
 • Uvozovky
  Psaní uvozovek má v každém jazyku poněkud jiná pravidla. V češtině platí, že otevírací uvozovky jsou dole a mají tvar připomínající číslo 99. Uzavírací jsou nahoře a připomínají číslo 66. Přípustné jsou i uvozovky typu 9 6 (obvykle jako vnořené) a tzv. »francouzské uvozovky«. Žádné jiné tvary uvozovek nejsou přípustné (znaky: ' " ́` atd.)
 • Čísla
  Také psaní čísel má svá národní pravidla. Pro nás je důležité, že v češtině píšeme zásadně a jen desetinou čárku a tisíce oddělujeme mezerou.
 • Nadpisy
  Na konci nadpisu nepíšeme interpunkci.
 • Výčty
  Na začátku řádku píšeme pořadí (uspořádané seznamy) nebo odrážku (neuspořádané seznamy). Pořadí můžeme popsat římskou či arabskou číslicí, nebo velkým či malým písmenem.
  • Odrážku představuje pomlčka či grafická značka (bullet, čtvereček, kroužek...).
  • Mezi pořadím či odrážkou a zbytkem textu je vždy pevná mezera. 
  • Položky výčtu bývají krátká hesla — neúplné věty, která píšeme bez tečky na konci a můžeme je psát s malým písmenem na začátku (vždy pro celý výčet stejně!!).
  • Položkami výčtu však mohou být celé odstavce. Ty přirozeně začínáme velkým písmenem a končíme tečkou.
  • ​Výčty často strukturujeme do více úrovní. Pro snažší orientaci můžeme přiřadit každé úrovni jiný typ popisu pořadí či tvar odrážky.

...a tak dále, a tak dále. V tom co česká škola tají svým žákům lze pokračovat ještě dlouho. Jde o vlastnosti živého jazyka, které mají mnoho podrobností, takže je opravdu nejde shrnout do několika odstavců. Přece by to chtělo vzít do ruky nějakou učebnici...