Dát o sobě vědět

První workshop by měl zájemcům vysvětlit důvody a ukázat možnosti společného publikování. Je určen pro ty, kteří potřebují o sobě dát vědět a mají co říct. Předpokládají se obecné znalosti o marketingu, propagaci a počítačích. Těm, kteří se odborně příliš necítí doporučujeme vzít sebou přítele, který se vyzná  a v budoucnu vám bude pomáhat. 

Normálně bývá délka přednášky zhruba 2 hodiny a po přednášce podrobná diskuse. Pokud si však účastníci prostudují a promyslí přiloženou myšlenkovou mapu, můžeme přistoupit přímo k diskusi a demonstracím používaných postupů.

 

Myšlenková mapa je velmi efektivní nástroj k zachycení a předávání myšlenek. Místo složitého a dlouhého textu, kterým pořebujeme při vymýšlení projektu zachytit jednotlivé detaily a popsat jejich vzájemné vztahy atd. jen jednoduše vytváříme schema. To ušetří spoustu času jak autorovi, tak příjemci informace, který nemusí studovat dlouhou slohovku a lépe pochopí vzájemné vztahy mezi jednotlivými detaily projektu.

Myšlenkovou mapu sice můžeme vytvořit jednoduše tužkou na papíře, nám se však nejlépe osvědčil program Xmind. Pokrývá všechny potřebné funkce, lze jej snadno zvládnout, je zdarma a pro všechny hlavní platformy (Windows, OS X, Linux...). Pokud si také občas potřebujete srovnat věci v hlavě a následně je někomu předat, tak vřele doporučujeme.