e-autor

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ano, čím dál častěji si musíme s Cicerem povzdechnout  nad tím, jak se časy mění a že se musíme měnit s nimi. S lítostí můžeme vzpomínat na to, jak autorovi ve starém Babyloně stačilo, když uměl uplácat hliněnou destičku, ve starém Egyptě přiříznout rákosové pisátko atd. Dávným autorům prozatím vždy stačila na celý život poměrně jednoduchá dovednost. My však jsme ve zcela jiné situaci. Vždyť ti starší z nás, během jediného života, postupně přešli od ocelového pera namáčeného v kalamáři až k počítačům. Již sice nepotřebujeme pijáky, kalamáře či kopíráky, ale musíme zvládnout počítače, tablety a mobily. Nové technologie sice přinášejí nové úžasné možnosti, ale také po nás vyžadují další a další znalosti. Nám tedy nezbývá, než nastoupit do stále se zrychlujícího vlaku inovací.  

Proč?

Dnes je již běžné, že žáček základní školy píše své slohovky a referáty na počítači. Stejně jako to, že úředník nevkládá kopíráky do psacího stroje, konstruktér nestojí u rýsovacího prkna, knihovník nevypisuje kartotéční lístky, výpočtář odložil logaritmické pravítko, pošťák nerozváží telegramy atd. Všichni sedíme u počítačů, které dokáží všechny tyto činnosti usnadnit a zefektivnit.  

Potíž je však v tom, že s námi počítač často hraje přesilovku. Osobní počítač je sice s námi více než 30 let, ale schopnost jej efektivně využívat proniká do společnosti jen velmi zvolna. Snad je to tím, že po Sametu bylo mnoho učitelek ruštiny a marxismu-leninismu pro které nebylo využití, tak se přeorientovaly na informatiku. Protože jim chybělo hlubší porozumnění oboru (obvykle byly jen o jednu lekci před svými žáky), tak jen dokázaly předvést základy ovládání několika jednoduchých programů bez jakýchkoliv dalších souvislostí. Vychovávaly tak primáty k rytmickému klikání myší. Odstrašujícím příkladem tohoto přístupu je EDCL - Evropský počítačový řidičák.

Bohužel ani nabídka učebnic není o mnoho lepší. V honu za prodejností jsou knihkupectví plná povrchních popisů typu Word 11.5 snadno a rychle atd., ale podklady k rozumné cestě za pochopením a efektivním vzděláním nějak chybí. 

Tak se stalo, že i mnozí, jinak velmi vzdělaní a kultivovaní lidé, s počítačem vedou nerovný boj. Nikdo jim totiž nevysvětlil základní principy, na kterých je práce s počítačem založena, tak se jen tupě, s každou další verzí programu, znovu biflují nové sekvence klikání myší... 

Jak?

Přitom je to prosté, naučme se nejprve základní souvislosti a na těch stavějme další vzdělávání. V češtině se přece také nejprve naučíme písmenka, potom základy gramatiky a až poté se pouštíme do slohových prací. O tuto cestu se pokoušíme na těchto stránkách. Máme výhodu v tom, že vše děláme zdarma, hlavně pro sebe a své přátele. Nemáme Závazné osnovy, neprodáváme ani počítače, ani krabice s programy, tak můžeme říkat co si myslíme a ukazovat cestu, o které jsme přesvědčeni, že je nejlepší. Organizovali jsme již stovky workshopů a tedy víme, že počáteční zdržování zbytečnou teorií se rychle vrátí rychlejším postupem při prohlubování dovedností a schopností samostatně řešit složitější úkoly. Tím, že preferujeme svobodné programové vybavení (OSS) vám dokonce ušetříme i dost času a peněz.

Kdo?

Zapojit se může každý kdo má zájem. Texty jsou zde volně přístupné a budou postupně doplňovány. Tak stačí číst a zkoušet... Pokud se budete chtít přidat k projektu e-collegium, tak pro vás (snad) budou občas pořádány i tematické workshopy, konzultace atd. Podrobnosti zde: