Fakta a jejich interpretace

Nahromaděná fakta nás nutí k „interpretaci". Obvykle nepůjde o hluboké vědecké syntézy, ale o „převyprávění" zjištěných faktů, které má čtenáři usnadnit orientaci v daném tématu, upozornit na důležité a vysvětlit podstatu. Rozsah a styl interpretace (vyprávění, příběh, rekonstrukce, replika, rozvinutí...) bude záviset na tom, komu je interpretace určena (sousedé, turisté, děti...). Interpretovat můžeme jediné úzké téma, nebo se můžeme pokusit syntézou více témat dospět k úplnějšímu „příběhu" našeho místa...

Je tedy zřejmé, že možných interpretací je mnoho, a že tedy nejsme jediní, kdo mohou shromážděná fakta interpretovat. Proto musíme dbát o přísné rozlišení mezi fakty a interpretacemi. Našim spolupracovníkům a pokračovatelům musí být vždy jasné co jsou fakta, a co naše interpretace.

Pravděpodobně nejsme první, kdo se pokouší zachytit kvality našeho místa. Bude tedy moudré shromáždit vše, čeho naši předchůdci na této cestě dosáhli (publikace, archiválie, grafika, fotografie, vzpomínky...) a pokusit se na tyto základy navázat. Často půjde jen o útržky znalostí či záblesky emocí, jindy budou fakta propletena fabulací... Naším úkolem potom bude útržky vsadit do souvislostí, fakta oddělit od fabulace, tedy vyhledat další fakta a souvislosti, zapojit kritické myšlení.

Naše práce bude podobná postupu dobrého muzejníka. Budeme shromažďovat „sbírkové předměty" (dokumenty, fotografie, vzpomínky...) do „depozitáře", ze kterého budeme budovat „expozici" (naši interpretaci). Výhodné je, že dnes může být vše zcela nehmotné, že nemusíme nic kupovat, vlastnit a skladovat, že můžeme sbírat jen digitální otisky „sbírkových předmětů" (např. oskenované dokumenty a fotografie, digitální fotografie atd.).