Fotografický přístroj

Princip fotografického přístroje je prostý. Světlo, které odráží fotografovaná scéna prochází objektivem a dopadá na čip nebo film. Dnešní přístroje jsou vybaveny řadou dalších zařízení, která rozšiřují jejich možnosti, nebo fotografovi zjednodušují práci (hledáček, clona, závěrka, expozimetr...).

Základní princip fotografického přístroje je již více než 150 let stejný.

Základní ovládání

Vezmeme-li přístroj poprvé do ruky, musíme nejprve objevit základní ovládací prvky, pochopit k čemu slouží a naučit se je používat. Ovládání dnešních přístrojů je bohužel velmi různorodé a často i nepřehledné a složité. Bohužel netušíme jaký máte přístroj, a tak vám můžeme poskytnout jen rámcový návod, upozornit na ovládací prvky, které musíte znát a parametry, které je třeba nastavit.

Přesný postup musíte vyzkoumat pomocí nabídky (menu) přístroje a manuálu, případně využijte pomoci zkušenějšího kamaráda. Pokud váš manuál už zmizel „v propadlišti dějin", pokuste se jej stáhnout z webu výrobce, případně na webu najít podrobnou recenzi, která přístroj popisuje. Strýček Google vám jistě pomůže.

Ovládání digitálních přístrojů mívá mnohé záludnosti. Na některé se pokusíme upozornit, a předejít tak zbytečnému tápání a omylům. Tyto poznámky se mohou hodit i při výběru nového přístroje, protože upozorňují na nejčastější slabiny o kterých v prospektech nebývá ani zmínka, ale fotografovi velmi znepříjemňují život.

O případném výběru nového přístroje si budeme povídat až na konci tohoto kurzu, kdy budeme chytřejší o první zkušenosti z ovládání toho, který právě držíte v ruce. 

Pro hloubavější nátury zde předkládáme velmi zjednodušené principiální schema digitálního fotografického přístroje. Třeba jim to pomůže lépe pochopit lecos z toho, o čem si budeme dále vyprávět.