HTML, server a jiná zaklínadla

V této části si musíme vysvětlit základní technické pojmy nutné nejen pro porozumění dalšího výkladu, ale zejména potřebné pro spolupráci s profesionály.

HTML

Webová stránka je vlastně obyčejný text doplněný značkami (tagy), které prohlížeči říkají jak má s označenými částmi naložit, případně kam má vložit doplňující informace (např. obrázky). Pravidla, která popisují značky a jejich význam, vytváří jednoduchý „jazyk" HTML (Hyper Text Markup Language).

Stránky lze tedy psát v běžném textovém editoru (např. Notepad ve Windows), a dobří profesionálové to tak skutečně často dělají (udrží si tak dokonalou kontrolu nad kódem). Pro příležitostné tvůrce je však tento postup obvykle příliš náročný a proto používají programy, které jim práci zjednoduší (ale mohou do kódu vnést chyby). V současnosti bychom měli při tvorbě nových stránek používat výhradně jazyk ve verzi XHTML nebo HTML5.

CSS

HTML text by měl nést jenom obsah (text) a jeho význam (značky). Forma zobrazení (vizuální styl) by vždy měla být oddělena od obsahu a umístěna ve zvláštním souboru CSS (Cascade Style Sheet). Tím HTML stránky zjednodušíme, usnadníme jejich údržbu, zrychlíme načítání atd. Výměnou stylového předpisu (souboru CSS) můžeme zcela změnit vzhled stránek, přehodit sloupce atd. Důležité je i to, že pomocí CSS můžeme chování stránky přizpůsobit i velmi specifickým potřebám (mobilní telefon, PDA, tisk...). Soubor CSS editujeme také buď v jednoduchém textovém editoru, nebo specializovaným nástrojem. Jaká kouzla může stylování pomocí CSS se stránkou provádět dobře ilustruje tento web.

Hyperlink

Aby web mohl fungovat tak jak funguje, musí být jeho jednotlivé části navzájem provázány odkazy (linky). Díky tomu se můžeme pohybovat mezi jednotlivými stránkami, odkazovat na vnější weby atd.

Java Script

Samotný jazyk HTML má jen velmi omezené možnosti dynamické interakce s uživatelem (reakce na činnost uživatele). Proto se často stránky doplňují „vsuvkami" v jazyce Java Script, které mohou stránky rozpohybovat a zajistit jejich „inteligentní" chování.

URI

Abychom se mohli na internetu orientovat a měli se pomocí linků kam odkazovat, musí být stránky (případně jejich části) nějak jednoznačně pojmenované. K tomu slouží URI (Universal Resource Identifier), neboli URL (Uniform Resource Locator).

Doménové jméno

Hlavní součástí URI je adresa serveru na kterém je odkazovaná stránka umístěna. Tu tvoří jméno domény prvního řádu (.cz pro Českou republiku, .com pro komerční prezentace atd.), před kterým je jméno domény druhého řádu (pension.cz), případně lze doménové jméno dále strukturovat (muj.pension.cz).

Registrace doménového jména

Již dříve jsme si vysvětlili, že je výhodné mít vlastní adresu, tedy si registrovat doménu druhého řádu. Registrovat lze přirozeně jen takové doménové jméno, které je volné. Platí tu pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele". Domény registrují firmy které poskytují webhosting, případně specializovaní registrátoři. Obvykle lze registrovat doménové jméno v mnoha doménách prvního řádu (.cz, .com, .eu, .info...), záleží jen na vaší volbě. Za domény se platí stovky korun ročně (cena záleží na doméně prvního řádu), mimo to se někdy platí za registraci a udržování záznamu (záleží na registrátorovi).

Server

Aby byla naše presentace přístupná všem uživatelům, je nutné ji umístit na počítač, který je kvalitně a nepřetržitě připojen k internetu, a na kterém běží program, který přístup uživatelů k našim datům zprostředkuje. Počítači i programu říkáme server. Co je kdy míněno musíme pochopit ze souvislostí...

Hosting

Kvůli malé presentaci si přirozeně nebudeme pořizovat zvláštní počítač (server) a zavádět optické připojení do horské chalupy. Výhodnější je využít služeb profesionální firmy, která nám poskytne webhosting. To znamená, že nám poskytne místo na svém webovém serveru, vytvoří náš virtuální server a umožní nám jeho administraci. Počítač (server) tedy sdílíme mnoha dalšími weby. To sice náš návštěvník nijak nepozná, ale pro nás to může znamenat jistá omezení (omezená administrátorská práva, společné nastavení systému pro všechny weby...). Proto náročným prezentacím bývá nutné vyhradit zvláštní počítač. Potom mluvíme o serverhostingu.