Přejít k obsahu

Jak o sobě dát vědět

Když víme co a jak chceme propagovat a máme pohromadě všechny podklady, můžeme začít s přípravou konkrétních propagačních produktů.

Obecně máme k dispozici desítky nejrůznějších cest „kanálů", kterými můžeme o sobě dát vědět. Každý kanál má své specifické výrazové prostředky, kterým musíme propagaci přizpůsobit. Něco jiného je ukazatel cesty k podniku, prospekt, webová prezentace a televizní šot. To určuje nejen postupy a možnosti naší propagace, ale má zásadní vliv na dosažitelný efekt. Pokud budeme hledat přijatelné cesty propagace pensionu tak zjistíme, že se můžeme opřít jen o několik málo postupů. Standardní komerční reklama v televizi, celoplošných periodicích a rozhlase pro nás nemají prakticky žádný význam (obrovské náklady, nutnost uspořádat ucelenou kampaň, jinak nepatrná účinnost). Místní tisk a rozhlas oslovuje pouze místní, a ti obvykle nebudou platit za ubytování v těsném sousedství místa kde sami bydlí.

Billboardy, mailové kampaně a spam bývají hodnoceny negativně, jsou tedy kontraproduktivní a navíc málo účinné a drahé. Co tedy zbývá:

 • Dle dopadu
  • místní
   Orientační cedulky v okolí podniku, tabule u vstupu do podniku, vizitky...
   Nejde vlastně o propagaci v pravém slova smyslu, jedná se spíš o zvýšení komfortu klientů, předcházení provozním problémům a o reprezentaci
  • globální
   internet, pohlednice
  • sdílené
   Prospekt v místním informačním středisku a na dalších vhodných místech, inzerát na mapách regionu, účast (prospekty) na prezentačních aktivitách kraje či regionu. Efektivita je proměnlivá (dle konkrétní situace), náklady obvykle přija- telné.
 • Dle technologie
  • venkovní reklama (outdoor)
   orientační tabule/řezaná grafika nebo digitální tisk
  • internet
   webové technologie jsou hlavním propagačním kanálem
  • tisk
   prospekt, pohlednice /ofsetový tisk; ostatní (vizitky, jídelní lístky...) /digitální tisk
  • ostatní 
   upomínkové předměty atd. - různé technologie, okrajový význam, příležitostné
 • Dle způsobu
  • individuální
   prospekt, pohlednice, web... Výhodou je to, že prezentace může být přesně dle našich potřeb a představ. Nevýhodou je vyšší cena a problémy se šířením (prospekt) či návštěvností a vyhledatelností (web). „Samočinně" se šíří pohledni- ce. Několik tisíc rozeslaných pohlednic ročně může zlepšit vaši propagaci a po- hodlí zákazníků, ale v celkovém konceptu mají jen podpůrnou roli.
  • společná
   mapa, web... Výhodou je obvykle nižší cena a efektivní šíření. Nevýhodou je nutnost přizpůsobit se společným pravidlům (jsou-li rozumná, může být výhodou)
 • Speciální
  • cestovní kanceláře
   velmi proměnlivá kvalita, orientace většinou jen na omezenou skupinu zákazníků, propagaci nelze ovlivnit, často ani sledovat či ověřit
  • podpůrné aktivity 
   poskytnutí mimosezónního pobytu jako cenu mediálně sledované soutěže, uspořádání akce o které mohou referovat média... Dobře zvládnutá aktivita může být propagačně velmi efektivní
  • partnerství
   spolupráce se školou, firmou či zájmovou skupinou, která pořádá častá setkání členů (veteran car club, sběratelé starožitností...) Efektivita obvykle závisí na partnerovi
  • Otevřená licence
   Podaří-li se nám napsat zajímavý článek, pořídit poutavou fotografii či video a dílo pošleme do světa pod otevřenou licencí (Creative Commons), tak může dojít k jeho virálnímu šíření a dostane se i k těm, ke kterým by se jinou cestou naše reklama nikdy nedostala.

Z tohoto dlouhého přehledu vyplývá, že hlavním propagačním kanálem musí být webová prezentace. Ta se může stát i přímým prodejním a rezervačním kanálem, a vyřešit tak mnoho dalších problémů. 

Myšlenková mapa

Postupy kterými lze efektivně propagovat naši aktivitu podrobněji znázorňuje myšlenková mapa.