Kam dál?

O práci s textem, typografii a knižní či webové kultuře byly napsány hory knih a tisíce webových článků. Obsáhnout vše na několika stránkách tedy není možné. Proto měl předchozí text být jen mapou, která ukáže základní souvislosti a ušetří autorům zbytečné bloudění. Abychom autorům cestu dále usnadnili, připojujeme seznam našich oblíbených zdrojů.

Knihy

I když se nám někdy zdá, že když sedíme u počítače, tak máme na dosah všechno vědění Světa, je dobré mít v poličce nad monitorem alespoň několik knih. O typografii a práci s textem alespoň tyto tři:

Praktická typografie

Filip Blažek, Pavel Kočička, ComputerPress 2000

Praktická typografie vysvětluje a na praktických ukázkách objasňuje, jak má vypadat dobrá sazba, přičemž se snaží čtenáře varovat před špatnými návyky a zlozvyky. Velice důležité je praktické zaměření knihy. Na různých sázecích nebo také zlomových programech se snaží jednotlivé jevy dokumentovat. Kniha vás nejprve seznámí s tvorbou odstavců a výhodami jednotlivých typů. Následuje seznámení s počítačovým písmem, jeho stručnou historií a vlastnostmi.

Velice důležitá je kapitola Hladká sazba, která seznamuje se základy sazby – psaním jednotlivých znaků a symbolů. Další kapitola – Technická sazba – prakticky ukazuje jak sázet vzorce, tabulky a odrážkové seznamy. Novinkou jsou základy typografie na Internetu, které dosud nebyly souhrnně vydány. Sazba cizích jazyků je v současnosti stále důležitější, protože množství cizojazyčných textů roste, proto je jí věnována samostatná kapitola.

Kapitola Čeština ukazuje některé jazykové jevy z pohledu sazby (dělení slov, interpunkce nebo zkratky) a pochází z pera zkušené autorky. V kapitole Úpravy textu se dozvíte jak správně připravit text před tím, než ho použijete ve zlomovém programu. Korektura stručně seznamuje s použitím korekturních značek a korekturou v Adobe Acrobatu. Seznámení se sazbou knih, novin a časopisů a s některými problémy naleznete v kapitole Kniha, kde je také vysvětleno správné řazení stránek knihy.

Kapitola Akcidenční tiskoviny je stručným ale podrobným seznamem zajímavých jevů, kterými můžete obohatit své dílo – minuskovými číslicemi, vyrovnáním sazby aj. Příloha obsahuje ostatní zajímavé a důležité informace – kódové stránky písem, seznam zkratek, klasifikace písem, písmové zkratky nebo typometrický systém.

Průvodce tvorbou dokumentů

Jiří Rybička, Petra Čačková, Jan Přichystal, Nakladatelství Martin Stříž, 2011

Průvodce tvorbou dokumentů je druhá kniha, kterou by každý svéprávný autor měl mít ve své knihovně. Kniha nabízí bohatý pohled vycházející z bohatých praktických zkušeností autorů.

  • o zpracování dokumentů
  • základní principy, které ušetří práci a čas
  • zásobárnu postupů „jak na to" pro tři programy: 
    MS Word, Adobe InDesign a XeLaTeX
  • orientaci na řešení namísto probírání položek z menu

Kniha je psána s nadhledem a příjemným čtivým stylem a přitom je věcně velmi přesná. Vychází za podpory Československého sdružení uživatelů TeXu. Kniha je nepostradatelná pro každého, kdo hodlá zvýšit úroveň vlastních dokumentů nebo kdo se hodlá zabývat přípravou dokumentů jiných autorů či přímo vydavatelskou činností. Knihu ale můžeme považovat jen jako jeden ze zdrojů informací. Začátečník v přípravě dokumentů se nemusí obávat, že by textu nerozuměl.

Ta naše čeština česká

Josef Zvoníček

Tento úžasně praktický a vtipný text o češtině vlastně není knihou. Již léta se šíří po internetu jako soubor pdf, dobře slouží a dělá radost svým čtenářům. Rozhodně stojí za přečtení, lépe však za stažení, vytištění, zařazení do knihovničky a pravidelné čtení před spaním. 

Weby

Nejvíce znalostí a novinek můžeme čerpat z internetu. Když mi není něco jasné, tak se prostě zeptám strýčka Googla či českého Seznamu, nebo nakouknu do Wikipedie. Mimo to je vhodné znát několik serverů, které se zabývají našimi tématy.

typo.cz

Typo je asi nejvýznamnější český server o typografii a úpravě dokumentů. Spolupracuje se stejnojmenným časopisem, píší sem významní typografové a grafici, jsou tu k vidění zajímavé příklady současné typografie a užité grafiky. Prostě jsme tu v dobré společnosti. Mimo to tu je množství návodů, rad, odkazů na česká písma atd.

typomil.com

Pěkný a přehledný web Martina Peciny, který vysvětluje typografickou terminologii a shrnuje základní typografická pravidla. Rozhodně stojí za návštěvu.  

www.openoffice.cz

Asi nejoblíbenějšími nástroji svéprávných autorů pro tvorbu textových dokumentů jsou editory z rodiny Open Office (Office Libre, Lotus Symphony...). Jejich ovládání je sice velmi intuitivní, ale občas nějaký návod či rada neuškodí... 

Písma

Důležitým materiálem pro tvorbu dokumentu jsou písma. Od počátků počítačové typografie jich vzniklo mnoho tisíc a stále vznikají další. Každý máme v počítači zhruba desítku písem která byla instalována jako součást operačního systému. Další písma mohla do našeho počítače přibýt spolu s některými grafickými programy atd. Pořád však zbývá množství písem, která nám mohou pomoci při tvorbě zajímavých dokumentů. Protože jsou písma chráněna podobně jako jiná autorská díla, musíme si pro jejich konkrétní užití (web, e-kniha...) pořídit patřičnou licenci. Zdrojů na webu, kde můžeme vybrat písma ke stažení a zaplatit potřebnou licenci jsou desítky. Například:

Pozor! Písma (fonty) využívají několik technologií, mají různá kódování a ne vždy korektně podporují českou diakritiku.  Při výběru je proto dobré font alespoň otestovat známou testovací větou: Příšerně žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy. Všímáme si nejen toho, zda jsou správně zobrazeny všechny znaky s diakritikou, ale i správných mezer mezi znaky.

Střešovická písmolijna

Zvláštní pozornost si zaslouží Střešovická písmolijna Františka Štorma. Je asi nejvýznamějším zdrojem velmi kvalitních písem, která si s češtinou dokonale rozumí. Katalog je zde

1001fonts.com

Asi nejrozsáhlejší sbírka fontů pod svobodnou licencí je na www.1001fonts.com. Šikovná aplikace pro výběr fontu, snadné stažení a nulová cena z tohoto webu dělají  oblíbené místo mnoha autorů.