Předchozí kapitoly byly jen krátkým průletem nad dost složitou a rychle se měnící problematikou určené spíše zadavatelům (managorům), než aktivním autorům. Proto mnohé jen naznačily a jiné zcela pominuly. Autorům, kteří se budou chtít tvorbou webů zabývat hlouběji, nezbude nic jiného, než dále studovat a experimentovat. Těm je určena tato kapitola.

Kde se dále chytřit

...jó, časy se mění. Když jsme my starci kdysi začínali s tvorbou webových stránek, tak se psalo slovo Internet s velkým začátečním písmenem (přece šlo o jedinečné jméno!) a vypátrat rozumné informace o používaných technologiích bylo obtížné. Dnešní začátečník je ve zcela opačné situaci. Je zavalen spoustou knih, návodů a rad natolik, že se v této záplavě obtížně orientuje a neví kde začít. Potíž je totiž v tom, že v těchto horách informací je mnoho povrchního šumu a reklamního balastu.

Proto považujeme za zbytečné rozšiřovat tuto záplavu o další rady a návody. Místo toho předkládáme několik odkazů na stránky, které považujeme za vhodné pro základní orientaci autorů. Věříme, že takto snad nejlépe pomůžeme začátečníkům v jejich prvních krocích...

W3C

Základním referenčním místem pro všechny autory by měl být web www.w3.org, což je oficiální web World Wide Web Concortium, které je standardizačním garantem a hlavním hybatelem webu. Jsou tu nejen publikovány všechny standardy související s webovými technologiemi, ale i docela šikovné „školičky", které na interaktivních příkladech ukáží funkci jednotlivých elementů stránek.

www.tvorba-webu.cz

Asi nejucelenějším zdrojem v češtině jsou stránky www.tvorba-webu.cz, které shrnují základní postupy tvorby webu a velmi jednoduchý referenční popis jednotlivých prvků.

Pavel Satrapa

Pro nás starce a památníky byla kdysi příjemným zjevením knížka Pavla Satrapy „World Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře". Dnes je sice již dávno rozebrána, a snad i trochu obrostlá mechem. Pavel však píše dál a na webu Ústavu nových technologií a aplikované informatiky má nejen souhrn svých starších prací, ale i pěkný ucelený „Kurs vytváření WWW stránek" atd. www.nti.tul.cz/~satrapa/

Pixy

Jedním z pionýrů českého webdesignu je Petr Staníček alias Pixy. Dnes již sice moc nepublikuje, ale jeho důležité články jsou shrnuty v www.pixy.cz. Je také iniciátorem dodnes platného a inspirujícího manifestu „Dogma W4".

Jiří Kosek

Pro mnoho starších autorů byly důležité knihy Jiřího Koska „HTML – tvorba dokonalých WWW stránek", „PHP – tvorba interaktivních internetových aplikací" a „XML pro každého". Dnes je jejich obsah již poněkud omšelý a Jiří se věnuje spíše obecnějším tématům (XML, DocBook...). Právě obecnější pohled na webové technologie mnohdy pomůže pochopit hlubší souvislosti... www.kosek.cz

Dušan Janovský

Populárním zdrojem návodů, příkladů a triků jsou stránky známého webdesibnera Dušana Janovského www.jakpsatweb.cz

Sova v síti

Dalším z pionýrů českého webdesignu je Marek Prokop. Jeho web „Sova v síti" již léta sleduje aktuální problémy návrhu a provozu webů. www.sovavsiti.cz

HTML5 a CSS3

Vývoj webových technologií pokračuje dál a dál. V posledních letech se prosazují jako nové standardy HTML5 a CSS3, které zjednodušují mnohé problémy starších verzí a umožňují efektivní tvorbu složitých stránek. Asi nejlepší popis nových možností je na webu W3C, případně na stránkách pracovní skupiny „The Web Hypertext Application Technology" www.whatwg.org.

Nám, kterým nové souvislosti docházejí pomaleji, přijde vhod knížka „HTML5 a CSS3 pro webové designéry", Alexis Goldsteinová, Louis Lazaris, Estelle Weylová, Zoner Press 2011.

...atd.

Zajímavých webů i knih s návody postřehy a triky o tom jak vytvářet webové stránky je obrovské množství a stále přibývají další. Bude tedy dobré se občas zeptat strýčka Googla.