Místní dědictví

V předchozích úvahách jsme se zabývali postupy vhodnými k podpoře místního společenství webovými technologiemi. Zdůrazňovali jsme, že budování webu je zejména záminkou k místní spolupráci a posilování regionu vytvářením místních vazeb. Základní pohled zdůrazňoval zejména podporu cestovního ruchu a destinačního managementu jako záminku spolupráce. Další velkou motivací spolupráce je podpora místního dědictví. Místní komunita potřebuje podporovat své dědictví jak z komerčních důvodů (podpora turistiky, propagace místa...), tak pro zvýšení kvality vlastního života (porozumění místu, identifikace s místem, rodinná tradice...). Proto obvykle vnímá aktivity posilující místní dědictví pozitivně a bývá ochotna na nich spolupracovat.

Pod pojem „místní dědictví" v našich úvahách zahrnujeme všechno, co je spojováno s pojmy: historie místa, historické dědictví, přírodní dědictví, technické dědictví, tradice, folklór, významní rodáci atd. Od „velké historie", „velké historie umění" atd. se náš pohled liší zejména důrazem na detail a zájmem o drobnosti. Jde tedy o analogii principu e-collegia, které buduje celkový pohled na Svět „odspodu", tedy syntézou drobných příspěvků místních protagonistů.