Místní dědictví a komunita

Bývá výhodné „přilákat" ke spolupráci sousedy a přátele. Ti nám poskytnou své znalosti, pomohou pracovně i morálně. Důležité však je zejména to, že jsou prvními kritiky, posuzovateli vznikajícího díla, že šíří výsledky naší práce a tak usnadňují přijetí našeho díla místní komunitou.

Mapování místního dědictví se totiž od sběratelství liší zejména tím, že sběratel jen naplňuje svůj shromažďovací pud bez ohledu na místní společenství (jeho sbírka však může mít značný odborný význam). Místní dědictví však musíme pěstovat, či alespoň sdílet, s místní komunitou.

Ke shromažďování faktů a navazující činnosti je výhodné využívat digitálních technologií (digitalizace, katalogizace, archivace, sdílení, verifikace, publikování...) které jsou levné, časově stálé a mají globální dosah.

Podstata leží pod povrchem

Hromadění faktů či sbírkových předmětů je jen prvním krokem k pochopení místa. Musí následovat jejich interpretace či syntéza, která spojí racionální, duchovní a emocionální složky, která nám nahradí babiččino vyprávění (vždyť ona nám tak předávala svou interpretaci místa), která nám otevře nové pohledy na známá místa a dá onomu hromadění skutečný smysl.

Bude jistě pěkné, když se nám například podaří shromáždit všechny etikety, které používala místní, dávno zaniklá, likérka. Na naše poznání místa to však bude mít jen poměrně malý vliv. Taková sbírka bude mnohem zajímavější, když k etiketám budeme znát vlastnosti likérů, roky ve kterých byly vyráběny atd. Zejména však bychom měli vypátrat jména a osudy lidí spojených s likérkou, budovu, používané postupy či suroviny, reklamní materiály, srovnání s konkurencí atd. Taková různorodá sbírka nám již významně doplní naše znalosti místa a osloví široký okruh zájemců (její vytvoření však bude mnohem náročnější).

Místním dědictvím tedy nejsou jen kameny, ze kterých je postaven kostelík a křížek za vsí, ale jemné předivo míst, vztahů, předmětů a souvislostí, předivo, které spojuje místní s regionálním a evropským, předivo, které propojuje současnost s minulostí, duchovní s profánním...