Krátká úvaha místo úvodu

Proč se vůbec zabývat technikou digitální fotografie? Vždyť již od vynálezu expozimetru nás výrobci přístrojů přesvědčují, že jejich výtvory udělají všechno samy, že nemusíme rozumět tomu co děláme, že nemusíme přemýšlet. Tato reklama je tak intenzivní, že si velká část uživatelů skutečně myslí, že technika vše vyřeší, že chyby na svých fotografiích odstraní nákupem ještě dokonalejšího přístroje....

Realita je samozřejmě zcela jiná. Kousek křemíku za několik stokorun nenahradí mozek a srdce fotografa, žádné zázračné udělátko nemůže zařídit, aby fotografie sdělovala to, co chtěl fotograf sdělit. Ony reklamou tak zdůrazňované superzázraky slouží zejména k nalákání laického zákazníka a mají potlačit nejhrubší chyby, kterých se masový spotřebitel při fotografování dopouští. Jakmile naše požadavky na kvalitu přestoupí ono příslovečné kritérium „to stačí, hlavně že je tam Pepíček", tak rychle zjistíme, že křemík chce dělat něco zcela jiného než zamýšlíme, že kvalita našich snímků je mnohem horší než to, co se stejným přístrojem dokáže zasvěcený kamarád.

Jednoduchý důkaz

Místo dlouhého povídání se podívejme na konkrétní příklad dvou skoro stejných snímků pořízených při mapování místního dědictví jihovýchodní Moravy. Levý byl pořízen poloprofesionální zrcadlovkou, kterou držel v ruce fotograf, který ví co dělá, pravý vyfotografoval Pepa Popík stejným přístrojem, ale se zapnutými všemi automatikami a funkcemi pro „vylepšování" obrazu tak, aby přístroj „inteligentně" rozhodoval za fotografa a dělal „sám" „krásné" obrázky.

Mistr

Pepa

Na první pohled je Pepův snímek „hezčí" než Mistrův. Mistr volil expozici tak, aby bylo vykresleno i světlé pozadí. Kupodivu i Pepova automatika zvolila podobné řešení (šlo o dobrý přístroj). Technicky jde o celkem běžný příklad fotografie s velkým kontrastem. Oba snímky je třeba upravit tak, aby se objevila kresba na těle Krista a na litinovém křížku. Upravovat fotky Pepa Popík neumí (na to má ony „vychytávky"), tak oba snímky upravoval „Mistr". Po úpravě dopadly snímky takto:

Mistr

Pepa

Je tedy patrné, že Mistrovo umění je k ničemu, když má upravit data Pepy Popíka. Vidíme tedy, že automatické postupy nám znemožní pořídit mnoho celkem běžných snímků, protože nám technika „pomáhá" nevhodným způsobem (a nechtějme vidět, co by vzniklo, kdyby obrázek upravoval Pepa svým zábavným automatickým editorem).