Nástroje

Při práci s textem řešíme velmi různorodé úkoly a pracujeme s různými datovými formáty. Proto, aby naše práce byla pohodlná a efektivní, vznikla řada specializovaných nástrojů.

 • Jednoduchý ASCII editor
  (Notepad Windows atd.) Vhodný pro jednoduché krátké texty, neumožňuje formátování.
 • Pokročilé ASCII editory (programátorské)
  (Emac, vi, TextWrangler, Eclipse...) Vhodné pro náročnou práci s textem (HTML, Tex...) a programování. Často bývají rozšiřitelné o nejrůznější další funkce.
 • XML editory
  (Epic, XMLspy, OxygenXML...) Velmi dokonalé, ale vyžadují hlubší znalosti. 
 • Kancelářské editory
  (Libre Office, Open Office...) Vhodné pro kancelářskou práci, poměrně pohodlné, oblíbené
 • HTML editory
  (Dreamweaver, KompoZer...) Nástroje pro tvorbu webových stránek
 • Lámací programy
  (InDesign, Tex, LaTex, Scribus...) Určené k přípravě tisku, vyžadují hlubší znalosti.
 • Microsoft Office
  Uzavřený nedokumentovaný formát, snad vhodný pro jednoduché jednorázové použití, pro dlouhodobé udržení  udržení dat nelze doporučit.
 • ...

Volba nástrojů

Je otázkou, jaký nástroj k psaní a úpravě textu máme používat, a v jakém formátu můžeme své opusy ukládat. U krátkých, jednoduše strukturovaných dokumentů vystačíme s jednoduchým ASCII editorem (Notepad, nebo skvělý český PSPad). Takové texty přirozeně ukládáme v holém ASCII (formát txt).

Složitější situace je u dlouhých, náročně strukturovaných textů. Zde je sice ASCII editor také použitelný (a často velmi efektivní), ale pro většinu autorů „málo přívětivý". Ideální je použít nějaký XML editor (Epic, XMetall...) a data ukládat ve formátu XML (nejlepší formát pro ukládání strukturovaných textů). Bohužel jen málo autorů dokáže tyto editory správně nastavit a efektivně používat.

Proto musíme hledat vhodný kompromis. Pro psaní běžných textů (dopisy, články...) je za nejvýhodnější obvykle považován mezinárodně standardizovaný otevřený formát Open Document (m.j. i oficiální formát dokumentů EU) a nejpopulárnější nástroj na jeho tvorbu — Open Office /Libre Office. Výhodou těchto programových balíku je to, že dokáže pracovat i s dokumenty Microsoft a exportovat do otevřeného standardního formátu pro výměnu dokumentů pdf (Portable Dokument Format). Oba balíky jsou plně počeštěné, mají české slovníky na kontrolu překlepů atd.

Pro tvorbu komplexních dokumentů kombinujících text s obrázky, grafikou, tabulkami, atd. (knihy, plakáty, prospekty...) však kancelářské nástroje nejsou příliš vhodné. Pro tyto účely užíváme specializované programy pro Desk Top Publishing (DTP) čili sazbu a grafický design (InDesign, QuarkXpress, Scribus...). Ty sice vyžadují poněkud hlubší znalosti, ale jejich možnosti pokrývají všechny potřeby náročného typografa a poskytují velmi kvalitní výstup. 

Zvláštní svět tvoří jeden z prvních programů pro DTP z roku 1977, který jeho autor, profesor Donald Ervin Knuth nazval TeX. Je zvlášt vhodný pro matematické či chemické vzorce, mnohojazyčné dokumenty a podobné zapeklitosti, se kterými běžné programy bojují jen obtížně. Program je populární zejména v akademickém světě, kde je stále vyvíjen a doplňován o další nadstavby. 

Další důležitou skupinou jsou nástroje pro tvorbu webových stránek (editory HTML, CSS atd.). Sice lze použít běžné ASCII či programátorské editory, ty jsou však pro laické uživatele málo pohodlné a proto vznikly nástroje jako Adobe Dreamwever (komerční), KompoZer (OSS) atd.  Pro autory však jejich roli stále častěji přebírají redakční systémy (CMS).