Práce s obrazem

O každém z nás předpokládá, že jsme gramotní a dokážeme pracovat s textem. U práce s obrázky to však již tak jednoznačné není. Jde o rozsáhlý samostatný obor, který vyžaduje patřičné znalosti a zkušenosti, případně i náležité vybavení. Pepa Popík vás možná bude přesvědčovat, že je vše tak snadné..., ale jeho praktické výsledky každého rychle přesvědčí o opaku. Proto důrazně doporučujeme, aby autoři, kteří si nejsou jisti svými schopnostmi v této oblasti (a nemají patřičné vybavení), raději svěřili své podklady ke zpracování odborníkům. Pro ty ostatní alespoň stručně shrňme nejdůležitější zásady práce s ikonografickým materiálem.