Pravidla svéprávného gentlemana

(nebo opravdové dámy)

 • Gentleman si uvědomuje, že typografie a knižní grafika jsou svébytné obory s mnohasetletou tradicí a pevnými pravidly. Proto je k nim náležitě pokorný a pokud jim dost nerozumí, tak do nich nezasahuje a vizuální úpravu svěří odborníkovi.
 • Gentleman chápe, že textový editor je nástroj na zpracování textu. Ví, že na vkládání obrázků a vytvoření komplexní vizuální podoby dokumentu se používají jiné nástroje.
 • Gentleman text formátuje jen natolik, aby se v něm sám vyznal (naznačení struktury). Jakékoliv další formátování jej jen zdržuje a komplikuje další zpracování.
 • Svéprávný gentleman nikdy neukončuje řádky vkládáním znaku Carriage Return (CR, Enter), ten je určen pro ukončování odstavců. Pokud výjimečně potřebuje zkrátit řádek uvnitř odstavce, tak použije nucené zlomení řádku (obvykle Shift+Enter).
 • Gentleman nikdy neformátuje text vkládáním řady mezer, občas však může použít tabelátor a odsazení bloku textu.
 • Jen nesvéprávný blb dělí slova na konci řádku ručně, může si však v některém stylu zapnout automatické dělení slov, nebo vložit volitelné (měkké) dělení (obvykle Ctrl+-).
 • Potřebuje-li gentleman zajistit, aby se sousloví lámalo jako celek (datum, zkratka křestního jména a příjmení...), tak použije nerozdělitelnou mezeru (obvykle Ctrl+Shift+Space, neboli mezerník). Tu použijeme i pro odstranění jednoznakových slov na konci řádku.
 • Gentleman ví, že vyznačovací styly (tučný čili bold a kurzíva čili italic) slouží ke zvýraznění jednotlivých slov, že nejsou určeny k formátování celých odstavců. Gentleman k vyznačování nikdy nepoužívá podtržení, prokládání textu mezerami a psaní celých slov velkými písmeny.
 • K volbě rodiny písma a jeho velikosti používá vzdělaný gentleman zásadně jen styly, nevzdělaný raději na nic nesahá.
 • Píše-li gentleman text, který má více úrovní (nadpisy a text), tak pro formátování a vytvoření struktury používá zásadně a pouze styly odstavců.
 • Pokud gentleman potřebuje ovlivnit výsledný vizuální styl dokumentu, dělá to výhradně úpravami stylů, nikdy nic nemění přímo v textu.
 • Vytvořený vizuální styl si dokonalý gentleman uloží pro další použití jako šablonu (template).
 • Pro podobné opakované dokumenty používá dokonalý gentleman stejnou šablonu. Tím zajistí jejich vizuální konzistenci.