Propagace malého podniku

Propagace je dnes podrobně propracovaný multidisciplinární obor. Je budován na vědeckých základech (psychologie, sociologie, matematická statistika...) a intenzivně využívá nejrůznějších disciplín užitého umění (výtvarné umění, grafický design, hudba, film...). Na velkých reklamních projektech spolupracují často desítky odborníků nejrůznějších oborů. Tyto projekty nestojí jen na šťastném reklamním nápadu, ale opírají se o velmi podrobné průzkumy trhu a účinnosti zvolených postupů.

Malí mezi velkými

Malé podniky však stojí na okraji zájmu reklamního průmyslu. Je to přirozené. Typická kampaň telekomunikačního operátora či výrobce pracího prášku stojí víc, než je několikaletý obrat malého podniku. Malý podnikatel tedy nemůže využít velké agentury, ale musí se o koncept a řízení své propagace postarat sám.

Problém je však v tom, že malý podnikatel nebývá reklamním odborníkem, a proto nerozumí používaným postupům a neumí zvolit optimální cestu. Navíc často propaguje méně známý produkt (např. venkovský ubytovatel obvykle propaguje malý a málo známý region), což znamená, že se nemůže opřít o velká jména a všeobecně známé pojmy.

To je pravděpodobně jedním z hlavních důvodů dnešního neutěšeného stavu malého podnikání. Jsme přesvědčeni, že konkurence „velkých" je nebezpečná ne jejich cenovou politikou, ale intenzivní reklamou a razantními propagačními metodami, které jakoukoliv „malou" alternativu vymažou z myslí potencionálních zákazníků. Proto musíme hledat nápadité a efektivní postupy jak v této konkurenci obstát.

Nebude to jednoduché

Vysvětlit na několika stránkách celou problematiku související s propagací není možné. Vždyť jde o řadu oborů, a na dobré zvládnutí každého z nich jsou třeba léta studia a praxe. Proto se pokusíme jen vysvětlit podstatu věci, soustředíme se na základní praktické postupy a naznačíme další souvislosti. To by mělo stačit pro základní orientaci a zadávání běžných prací. Předpokládáme však, že čtenář bude své znalosti dále doplňovat samostatným studiem, při kterém bude tento text používat pro základní orientaci. Tím pravděpodobně předejde mnohému bloudění na které jej mohou zavést účelové materiály některých dodavatelů.

Autoři tohoto průvodce se snaží stručně, shrnout své mnohaleté zkušenosti v oboru. Jejich cílem není vyloudit z vás peníze na propagaci, ale poskytnout základní orientaci. Tedy spíš varovat před problémy, než slibovat nereálné výsledky. Proto zde naleznete méně levného optimizmu ale víc reálné skepse. Věříme, že takto vás dokážeme inspirovat k soustavnému přemýšlení o konceptech a metodách propagace (o provedení se obvykle postarají profesionálové). Soustavnost je v propagaci velmi důležitá. Jméno podniku nelze vybudovat jedinou kampaní, ale jen soustavnou, nikdy nekončící prací. V té mají kampaně postavení jen oněch třešniček na dortu.

Podobné problémy s propagací, musí řešit i malé obce, spolky, školy, malá muzea atd. Také nemusí jít vždy jen o propagaci podniku, ale i produktu či myšlenky. Je zřejmé, že popsat celou problematiku v úplnosti by bylo složité a pro čtenáře únavné. Proto jsme pro naše úvahy použili jako příklad propagaci malého pensionu. Věříme, že přemýšlivý čtenář dokáže na příkladu lépe pochopit použité metody a snadno je přizpůsobí svým potřebám.