Layout stránky

O tom, jak bude stránka působit na čtenáře asi nejvíc rozhoduje tzv. layout stránky, čili rozložení jednotlivých prvků. V tom nám Liferay poskytuje značnou svobodu. Celou stránku může tvořit jediný sloupec, nebo ji můžeme rozdělit na mnoho polí dle konkrétních potřeb předkládaného obsahu.

Základní rozdělení stránky

Základní rozdělení stránky určuje volba „Spravovat /Rozvržení stránky". Zde můžeme zvolit jedno, dvou či třísloupcové rozložení, případně několik dalších možností, tak jak naznačují schématické obrázky nastavovacího panelu. Do takto vzniklých polí ještě můžeme vložit portlet „vnořené portlety", který může plochu stránky dále rozdělit.

Rozložení portletů

Do takto vzniklých polí nyní vkládáme portlety tak, jak to vyžaduje funkce stránky. Nikdy nesmíme zanedbat navigační prvky, které návštěvníkovi musí umožnit jak jasnou cestu zpět, tak ukázat obsah stejné a nižší úrovně.

Úprava vzhledu portletů

U každého portletu můžeme rozhodnout, zda se má zobrazovat s rámečkem, nebo bez něj. Kliknutím na symbol klíče v horní liště portletu se zobrazí menu a vybereme položku „Vzhled".  Zatrhávací políčko „Zobrazit ohraničení" určuje zda bude rámeček zobrazen.
V tomtéž panelu však můžeme nastavit mnoho dalších vlastností vzhledu portletu (barvu písma a pozadí, okraje...).

Varování na závěr

Všechny možnosti si můžete vyzkoušet na svých soukromých stránkách. Zpočátku nás mohou strhnout bohaté možnosti ovládání vzhledu stránky a vyrobíte strakatý blikátor, který půjde jen obtížně vnímat a u slabších jedinců vyvolá epileptický záchvat. Proto nechte své kreace chvíli odležet a znovu je posuďte s časovým odstupem. Teprve až budete s řešením spokojeni, tak jej publikujte.