Ručně nebo v redakčním systému?

Z častých zmínek o technologických záludnostech čtenář již jistě vytušil, že i jednoduché doplňování webové presentace vyžaduje mnoho technických znalostí a dovedností, že se neustále musíme starat nejen o vlastní sdělení, ale i o jeho formu a technologii. To lze zvládnout „ručně" (např. s programem Dreamweawer) jen pokud udržujeme jednoduchou několikastránkovou presentaci sami, nebo ve velmi malém týmu.

Pokud se však presentace rozroste, jde-li o společnou presentaci více partnerů nebo pokud chceme zavést náročnější aplikace vyžadované současným konceptem Web 2.0 (on-line reservace a prodej, interaktivní vkládání článků a komentářů, hodnocení a žebříčky atd.) musíme použít složitějších mechanismů. Komplexním řešením těchto potřeb je tzv. „redakční systém", neboli CMS (Content Management System).

CMS je soubor navzájem propojených programů běžící na serveru, který umožňuje vytváření stránek pouhým vyplňováním jednoduchých formulářů, generování stránek z databáze a mnohé další „zázraky". Návštěvníkovi se jeví jako běžné www stránky, ale autorům umožňuje bezpečnou spolupráci a obvykle poskytuje i mnoho dalších mechanismů a služeb (hledání, návštěvnické komentáře, známkování, ankety...). Autoři pracují s CMS odkudkoliv pomocí běžného připojení ve svém webovém prohlížeči. To mimo jiné znamená, že CMS vytváří „virtuální redakci" a velmi zjednodušuje spolupráci vzdálených spolupracovníků (současné CMS mají funkce, které byly donedávna doménou intranetů velkých firem).

Nejrůznějších typů a implementací CMS je velmi mnoho. Liší se nejen zaměřením a svými možnostmi, ale zejména použitými technologiemi a datovými formáty. Proto přechod (převod dat) mezi nimi není jednoduchý. Tím důležitější je zodpovědně vybrat ten správný. Rizika jsou podobná jako při výběru webdesignéra (drahý a bolestivý rozvod – přechod na nový CMS), ale ve hře není jedna malá presentace, ale obvykle několikaletá práce mnoha lidí.

Proto je asi rozumné se orientovat na některý z mnoha existujících pokročilých CMS šířených pod otevřenou licencí (Open Source). Nejenže ušetříme peníze (desítky až stovky tisíc Kč), protože Open source systémy bývají zdarma, ale zejména nebudeme závislí na jediném dodavateli a budeme podporováni komunitou tvůrců a uživatelů zvoleného systému.

Každý CMS je vlastně jen „slupkou", kterou je třeba přizpůsobit konkrétnímu nasazení (nakonfigurovat přístupová práva, nakonfigurovat použité nástroje a moduly, vytvořit či personalisovat design, vytvořit potřebné datové struktury atd.). To je práce pro profesionála, který dobře zná použitý CMS a umí v něm realisovat vaše představy.

Z předchozího je zřejmé, že vytvořit a udržovat účinné internetové stránky není snadné. Vyžaduje to mnoho znalostí, práce i peněz. Tvrdá konkurence internetového prostředí a nové technologie tyto nároky neustále stupňují. Většina malých podnikatelů tedy nebude schopna udržovat stránky na úrovni, která by zaručila očekávaný efekt. Přitom však internetová propagace je jedinou reálnou cestou, která může zlepšit jejich postavení.

Proto se zdá, že jedinou rozumnou cestou pro naprostou většinu malých podnikatelů bude budování silné společné presentace s profesionálním zázemím a výraznou stimulací dobrovolných spolupracovníků. Jen tak půjde dosáhnou potřebné návštěvnosti s rozumnými náklady a přitom zajistit i potřebný rozvoj. 

Řešení e-collegium

Proto jsme začali budovat tento web. Je založen na velmi pokročilé otevřené technologii Liferay, která umožňuje vytvářet nezávislé weby /subweby, příčné pohledy atd. Kombinuje tak výhody obou možností společných presentací (místní /oborová).