Sám nebo v houfu?

Z předchozích stránek je zřejmé, že vytvořit a udržovat efektivní webovou prezentaci není snadné. Vyžaduje to nejen peníze, ale zejména trvalou práci a pozornost. Z praxe víme, že jen malá část podnikatelů je schopna své presentaci trvale věnovat potřebné úsilí. Po počátečním nadšení časem ochladne a začne své stránky zanedbávat. Proto velká část internetových prezentací nikdy nedosáhne očekávaných efektů a skomírá na pokraji zájmu.

Řešením tohoto vážného problému mohou být různé varianty společných presentací. Při jejich tvorbě a údržbě se náklady a práce rozdělí na více partnerů, kteří se mohou navzájem inspirovat a pomáhat si. Tato spolupráce však má smysl i proto, že výsledný web má širší záběr, předkládá více témat a pohledů. Udržet zájem návštěvníků o stránky jediného pensionu chce opravdu hodně vynalézavosti, znalostí a práce. Ze statistik turistických webů víme, že typický interval ve kterém uživatelé procházejí své oblíbené stránky je týden, a pokud nenajdou nic nového, tak se na ně dále nevrací.

To znamená, že alespoň jednou týdně by se na našem webu mělo objevit něco, co bude stát za návštěvu. Kolem běžného pensionu se však příliš pozoruhodností, které by zaujaly širší veřejnost nestane. Proto vymyslet každý týden zajímavý článek který přiláká návštěvníky jde několik měsíců, ale léta to dokáže jen velmi talentovaný fejetonista. Podobné to je i s fotografií a dalšími „lákacími" aktivitami. Když se však toto úsilí například rozloží mezi deset partnerů, stačí když každý přidá svůj příspěvek jednou za dva měsíce, a to už snad každý zvládne. V principu máme tyto možnosti společné presentace:

Podle místa

Dnes už má snad každá obec svůj web. Ten však pravděpodobně zápasí se stejnými problémy s návštěvností, s jakými budete zápasit i vy. Pokud se domluvíte se správcem tohoto webu a několika místními podnikateli, spolky, školou atd., a každý sem umístí svou presentaci, tak budete společně schopni návštěvnost stránek obce zmnohonásobit ku prospěchu všech zúčastněných. Pokud by se správce oficiálních stránek obce zdráhal, tak můžete snadno vytvořit vlastní stránky, do kterých nebude obecní úřad zasahovat. Podobně lze spolupracovat i s mnoha dalšími weby (turistické regiony, místní turistika, místní pozoruhodnosti...).

Výhodou tohoto řešení je to, že vás najde každý kdo se zajímá o vaši obec, že jste presentováni společně se zajímavými aktivitami sousedů (řemesla, spolky, škola...), společně můžete snadno vytvářet „lákací" akce atd. Další výhodou je i to, že zřízení takové obecní presentace lze podpořit z veřejných prostředků (granty MMR, EU...).

Nevýhodou je to, že propagujete v první řadě obec. Proto se musíte sami postarat o vyhledatelnost při dotazech na „ubytování", „pension" atd. Větší nevýhodou však je to, že potřeby partnerů jsou velmi různorodé, a tedy bude složitější vytvořit (konfigurovat) potřebný redakční systém (viz dále), případně zřídit on-line prodej ubytování.

Podle oboru

Část nevýhod předchozího řešení odstraňuje společná presentace podobně zaměřených pensionů. Pro ni lze mnohem snadněji vytvořit potřebný redakční systém i zajistit on-line prodej ubytování. Také návštěvnost bude mnohem větší (jen málo z těch, kteří hledají ubytování si vzpomene na vaši obec...). Dobře připravený oborový server by měl poskytovat dostatek volnosti svým členům tak, aby výsledek připomínal spíš skupinu nezávislých presentací pensionů, než výstup z databáze ubytování. Současně by však měl poskytovat služby, které individuální presentace nemůže poskytnout (výběr pensionů dle několika kritérií, on-line rezervace a prodej, jazykové mutace, množství článků, kalendář akcí...). Pokud by se takovému serveru podařilo na sebe navázat dostatek členů, tak se může stát „referenčním", tedy takovým, který každý zájemce o ubytování na venkově navštíví jako první a nabude zde dojmu, že mimo něj nikdo žádné podobné ubytování nenabízí.

Z toho vyplývá, že aby oborový server dobře fungoval, musí mít tolik členů aby bylo i pro ty, kteří prozatím stojí mimo, výhodné (nutné) se také přidat (princip sněhové koule). Velké množství členů však poněkud potlačí individualitu jednotlivých členů (bude náročnější svou individualitu prosadit, „zviditelnit se") a klade vyšší nároky na celou organizaci.

Zpočátku, pokud uvažovaný server nebude mít dostatek členů, bude nedostatkem i to, že nepokryje všechna zajímavá místa. To znamená, že se bude stávat, že zájemce nenajde ubytování v místě které jej zajímá a bude hledat i jinde, a že kalendář akcí a odkazy na pozoruhodnosti budou jen fragmentární.

Ideální by tedy bylo udržovat presentace na obou možných společných serverech (místním i oborovém). Jeden příspěvek můžete uplatnit na obou místech, dokonce můžeme (pokud to pravidla serverů povolují) přenášet i příspěvky kolegů z jednoho serveru na druhý. Proto nemusí být o moc náročnější využívat dva servery, než udržovat jedinou presentaci.

Vždy však je důležité, aby spolupráce měla od samého začátku jednoduchá a jasná pravidla, která bonifikují aktivní a penalizují ty, kteří se jen vezou.

Pozor! Za společnou presentaci o které uvažujeme rozhodně nelze považovat různé katalogy a komerční nabídkové systémy ubytování, ve kterých se každý pension představí jedinou stručnou stránkou s pevnou strukturou (případně jediným řádkem), kde vedle vás budou různé podivné aktivity, ze kterých jen trčí touha po laciném zisku.