Nová gramotnost

Ech, kde jsou ty zlaté časy, kdy Pan Autor někde v kavárně načmáral na rub jídelního lístku článek, ten po pikolíkovi poslal do redakce a o vše další se postarali profesionálové. Redaktor text zredigoval, posoudil, zda titulek je dost štěpný a rozhodl kde a jak se článek bude publikovat. Potom onu podivnou čmáranici dostal Pan sazeč, aby ji vysázel krásnými kovovými literkami podle pravidel, která předtím určil Pan typograf a z vysázeného sloupce udělal kartáčový obtah pro korektora. Vzdělaný a pečlivý Pan korektor obtah pozorně pročetl, korektorskými značkami vyznačil potřebné zásahy a vrátil sazeči k opravě. Teprve potom se opravený sloupec sazby dostal na stůl metérovi, který jej, spolu s dalšími články, zalomil do stránky. Přidal obrázky, které mu z předloh dodaných profesionálními grafiky, kreslíři a fotografy připravilo chemigrafické oddělení, vše doplnil hlavičkou a patičkou a jednotlivé prvky oddělil správnými linkami či mezerami. Tak vznikla tisková forma, kterou převzal Pan tiskař aby z ní vytiskl výsledné dílo.

Dnes jsme ve zcela jiné situaci. Exploze informací a technologický pokrok mnoho z nás postavilo do role autorů. Bohužel již za sebou obvykle nemáme štáb odborníků jako v oněch zlatých časech. Stáváme se tedy sami svými nakladateli, redaktory, sazeči, korektory, metéry... To je jistě velmi praktické a pohotové. To co dříve trvalo desítce profesionálů celou noc, dnes vyřešíme z oné kavárny chvilkou klikání na notebooku či dokonce mobilním telefonu...

To však také znamená, že musíme pochopit alespoň základní principy několika řemesel a zvládnout postupy, o kterých dříve autor neměl ani ponětí, nebo jej nezajímaly. Tyto požadavky jsou dnes samozřejmou součástí základní 

gramotnosti. Bohužel velká část dnešní populace nabírala základy své gramotnosti v dobách, kdy technologickým vrcholem vybavení autora byl mechanický psací stroj a i jeho používání přesahovalo rozsah základního vzdělání.

Je však smutné, že ani dnešní pedagogové obvykle nechápou naléhavou potřebu nové gramotnosti a často se neorientují ani v jejich základních principech. Proto se pokusíme na těchto stránkách zájemcům poskytnout alespoň základ řemesel spojených s novou gramotností.