Vytvoření malé presentace

Pro ty, kteří se i přes předchozí varování, rozhodli vydat cestou samostatné presentace popíšeme jeden z možných postupů jejího vytvoření a základní principy spolupráce s webdesignerem. Pro zjednodušení výkladu se soustředíme na využití populárního programu Adobe Dreamweaver, který je vhodný jak pro profesionála (přesná kontrola kódu), tak pro příležitostného autora (podobné ovládání jako kancelářské programy). Tento program dokonce umožňuje on-line spolupráci malého redakčního týmu, pro který může sloužit jako jednoduchý redakční systém. Podobných programů existuje víc (některé i zdarma, ale nejsou tak pohodlné, nebo jim scházejí důležité vlastnosti (šablony...).

První kroky

Před prvním setkáním s vybraným webdesignérem si připravíme náš balíček podkladů (viz kapitola o propagaci malého podniku) a uspořádáme si představu čeho chystanou presentací chceme dosáhnout. Na závadu jistě nebude ani to, když na internetu najdeme stránky, které naší představě vyhovují, nebo obsahují prvek, který bychom chtěli využít. Na setkání se vždy připravte pečlivě, webdesignérův čas je drahý a zmatky, opakované objasňování probraných věcí, nebo dokonce předělávání hotové práce, mohou jeho fakturu zmnohonásobit.

Při prvním setkání si musíme společně objasnit základy spolupráce a navrhnout hrubý obrys presentace. Webdesignérovi musíme předat kopii našeho „balíčku" a vysvětlit jeho obsah. Do příštího setkání by webdesignér měl připravit první návrh stránek, vypracovat technický postup spolupráce a nainstalovat Dreamweawer (to může být dost drahé), a ukázat vám jeho použití. Také by měl navrhnout rozsah a odhadnout rozpočet první etapy práce.

Na dalších setkáních vždy společně posoudíte dosažené výsledky a dohodnete se na dalším postupu. Současně se musíte učit používat Dreamweawer (vyptat se na nejasnosti) a pokusně plnit stránky. Tím se nejen naučíme používat program, ale i najdeme lecjakou nelogičnost v naší představě struktury presentace.

Takto postupujeme dokud nedojdeme k požadované formě a struktuře. Ty převede webdesigner do souboru šablon a základní struktury webu tak, aby následné plnění mohlo probíhat nezávisle na něm. Tím může skončit první etapa tvorby webu. Obvyklejší je sice postup ve kterém v první etapě webdesignér také web naplní, ale pokud zadavatel rozumí tomu co má být publikováno a již umí používat Dreamweawer, bude výhodnější, aby web naplnil sám. Lépe pochopí další potřeby, bude dobře znát strukturu, ušetří čas i peníze.

Plnění a publikace

Program Dreamweawer má výborný nástroj pro spolupráci. Tím jsou šablony (templates), které umožňují snadné vytvoření stránky dle připraveného vzoru. Díky nim můžeme oddělit práci webdesignéra (rozložení prvků, vzhled...) od práce autora či redaktora (obsah). Proto v této etapě již můžeme samostatně vytvářet stránky a případně i doplňovat strukturu presentace. Profesionála potřebujeme už jen k občasným konzultacím a k řešení neočekávaných problémů.

Takto postupně vybudujeme celou presentaci do požadovaného základního stavu. Potom společně s profesionálem zvolíme hosting, presentaci s ním naposled zkontrolujeme a publikujeme. Při publikování si nastavíme program tak, abychom příště mohli snadno editovat i stránky na serveru. Potom naléváme šampaňské, naši presentaci vidí celý svět.

Vyhledatelnost, údržba, aktualizace

Publikováním se sice naše presentace stala dostupná celému světu, ale prozatím o ní nikdo neví. Proto požádáme profesionála aby nám ukázal jak ji zaregistrovat na populárních hledačkách a katalozích. Při registraci musíme obvykle volit kategorii (co naše presentace obsahuje) a vyplnit popis obsahu. K tomu použijeme texty z připraveného balíčku, měli bychom je mít jak v jazyku presentace, tak v jazyku katalogu na který se registrujeme a v angličtině, která je „mateřštinou" webu.

Při registraci do katalogů obvykle musíme zadat „kategorii" které obsah našich stránek odpovídá (turistika, místa, kultura...). Často je možné postupně zaregistrovat web do více kategorií, případně zaregistrovat jednotlivé části webu (pension, místo, místní pozoruhodnost...). Využijte všech možností k tomu, aby vás návštěvník našel i tehdy, bude-li jeho dotaz nepřesný.

Hodnocení výsledků

Současně s publikováním požádejte profesionála, aby vám zajistil přístup ke statistikám vašeho webu. Ty lze získat buď ze serveru na kterém web hostuje, nebo využitím některé z webových služeb (např. google, netstat, navrcholu...), které však mohou stát několik stokorun ročně.

Statistiky obvykle zachycují počet přístupů na jednotlivé stránky vaší presentace v hodinových intervalech. Tím snadno zjistíme, která část našeho webu (jaké téma) návštěvníky nejvíce zajímá. To by mělo být podnětem úspěšné téma rozšířit a prohloubit, případně presentaci doplnit o další podobná témata.

Z celkového počtu přístupů zjistíme zájem o naše stránky, sledujeme zda stoupá či klesá a porovnáváme jej s konkurencí. Sledujeme jak počet návštěvníků (unikátní IP), tak počet prohlédnutých stránek. Počet návštěvníků signalizuje vyhledatelnost a poutavost našich „návěští", počet prohlédnutých stránek zase více vypovídá o kvalitě a poutavosti obsahu.

Dále statistiky shromažďují informace o tom, odkud se k nám návštěvník dostal. Zde obvykle převažují různé hledačky a katalogy. Tato část statistik nám pomůže optimalizovat registraci v katalozích, případně nás upozorní na chyby v registracích. Zvýšený přístup z nějaké webové stránky obvykle znamená, že tam o vás někdo píše (tak se tam podívejte, zapojte se do diskuse a udržujte tento příliv zájmu). Kromě toho se ze statistik můžeme dovědět mnoho dalších informací (doménu návštěvníka, typ a nastavení prohlížeče atd.).

Tvůrčí využití všech těchto informací umožní jak optimalizaci našich stránek, tak nám ledacos napoví pro rozvoj podniku (přesun zájmu návštěvníků mezi tématy...).