Základní postupy

Zkoumání ovládacích prvků při nastavování přístroje je také vhodným okamžikem ke zvládnutí základních postupů, které fotograf využívá při vlastním fotografování. Je to také vhodná příležitost k prozkoumání základních výrazových prostředků fotografie. Zkoumejme je podobně, jako se ve slabikáři učíme jednotlivým písmenům. Teprve později se naučíme, jak z těchto písmen skládat slova, věty, příběhy...