Základy internetové propagace

Stručný průvodce malého podnikatele džunglí internetových technologií

V úvodních kapitolách jsme došli k závěru, že základem propagace musí být webová presentace. Internet je však velmi konkurenční prostředí, kde může uspět jen ten, kdo dokáže plně využít jeho možností. Prostředky presentace, propagace a prodeje, které poskytuje internet jsou velmi bohaté. Celá problematika je však poměrně složitá. Snad proto je v široké veřejnosti jen velmi málo známá, obecné znalosti jsou jen povrchní, plné pověr a nepřesností.

Proto jsme se rozhodli vytvořit stručného průvodce problematikou z pohledu malého podnikatele jako zadavatele webové propagace. Předpokládáme, že chcete efektivně propagovat své podnikání ale nechcete se kvůli tomu stát odborníky v desítkách technologií s webem spojených. Proto se soustředíme jen na základní souvislosti a pokud možno se vyhneme technickým podrobnostem. Naopak ale chceme upozornit na všechny faktory důležité k dosažení potřebné efektivity a úspěchu internetové propagace. Proto je náš pohled zásadně jiný, než pohled učebnic použitých technologií, které obvykle jen popisují jak presentaci udělat jedním z mnoha možných postupů, a zvolený postup často nekriticky prosazují.

Průvodce je určen těm, kteří od své webové presentace očekávají skutečné obchodní výsledky. Ti totiž musí maximálně využívat možností, které jim internet poskytuje a znát alespoň základy používaných postupů, aby svou presentaci mohli aktivně doplňovat a vytvářet.

Není pro ty, kteří usilují jen o formální přítomnost na webu. Těm nechť udělá „báječnou" a „levnou" presentaci Pepíček od sousedů. Potom ať v klidu počkají na to, až jim jejich aktivnější kolegové přeberou klientelu.

Autorem a správcem firemního webu přirozeně nemusí být hlava firmy. Ta má obvykle příliš mnoho jiných starostí a ani nemívá vztah k potřebným technologiím (...a počítačů se často štítí). V každém případě to však musí být někdo, kdo je s firmou úzce a dlouhodobě svázán, a je schopen do rozhodování o propagaci hlavu firmy vtáhnout.