Závěrem

Několik obecných rad

Buďte přátelští

Kvalita služeb v malém penzionu se jen málo kdy vyrovná kvalitě hotelu Pupp. Tu však často nahradí přátelská a rodinná atmosféra, přívětivý humor a klid. Nebojte se tuto atmosféru prezentovat i v propagaci.

Buďte sví

Pokud se na na internetu vydáte na prohlídku světových letovisek (např. pomocí aplikace Google Earth), tak rychle zjistíte, že naprostá většina míst, kde dnes lidé tráví svou dovolenou, jsou sterilní novostavby vyrostlé z turistického boomu posledních desetiletí. Liší se snad jen tvarem bazénů a počtem pater hotelů. Rozhodně nemohou nabídnout ani osobitost, ani volnou přírodu či romantiku. To by měla být základní výhoda venkovské turistiky u nás. Nebojte se prezentovat a propagovat místní dědictví, často budete překvapeni hlubokým zájmem klientů o věci, které sami považujete za okrajové, či nepříliš zajímavé (zájmy lidí jsou různé).

Dívejte se očima zákazníka

Naslouchejte svým klientům a občas se pokuste na svůj podnik podívat jejich očima. Získáte nejen mnoho podnětů k dalšímu rozvoji podniku, ale i zajímavé propagační typy.

...tak se do toho dejme

Dobrá propagace je nejlepším nástrojem zvýšení efektivity malého podniku. Kvalita a účinnost propagace malého podniku je především závislá na znalostech a schopnostech autorů. Špatné rozhodnutí může znamenat bezúčelné vyhození peněz, rozumný postup naopak přinese za stejné peníze značný efekt.

Malý podnikatel se musí spoléhat především sám na svůj úsudek, účinnost propagace bude vždy závislá jen na něm a jeho rozhodnutí. V tom jej nemůže zastoupit žádný reklamní profesionál, jehož konečným cílem přece není efektivita propagace, ale zisk reklamní agentury. Účinnost práce profesionálů se u velkých projektů ověřuje detailními průzkumy. Na ty však v podmínkách malého podnikání nejsou potřebné prostředky. Proto se podnikatel musí sám propagací soustavně zabývat, tvořivě a kriticky posuzovat možné cesty a zvažovat další postup.

Úvahy o konceptu propagace podniku velmi úzce souvisí s přemýšlením o celkovém konceptu podniku a jeho rozvoje. Jsou motorem dalšího rozvoje a zárukou celkové efektivity podniku. Proto by se jim podnikatel měl věnovat co nejsoustavněji, energicky z nich vyvozovat praktické závěry a ty co nejrychleji realizovat. Vždyť konkurence nespí.

Tyto obecné úvahy však nemají žádný smysl, pokud jim nebude následovat čin, pokud nebudou přetvořeny v konkrétní propagační aktivitu. Tomu by měly pomoci následující kapitoly, které podrobněji popisují jednotlivé technologie a postupy. Předpokládáme, že podnikatel má dost starostí s vedením podniku, nemůže a nechce se tedy stát odborníkem v mnoha dalších technických oborech potřebných k realizaci jeho propagačních záměrů. Proto připojujeme popis jednotlivých postupů z pohledu zadavatele. Tematické členění (počítač, tisk, web, digitální fotografie...) umožní uživateli snadnou orientaci a nebude jej nutit procházet témata, která jej nezajímají. 

Poslední varování závěrem

Znovu připomínáme, že tento text je jen velmi zjednodušeným průletem nad problematikou. Předpokládá, že vše budete dále promýšlet a občas si i něco nastudujete. Vždy však používejte vlastní hlavu a kritické myšlení. Budete totiž zavaleni nejrůznějšími zaručenými radami a nabídkami, které budou zavádějící, protože budou sledovat spíš komerční zájmy rádců, než efektivitu vaší propagace.