Přejít k obsahu

Aktuality

Vyhlášená nová výzva - Výzva č. 5 Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

Číslo výzvy MAS

813/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01. 04. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Více informací ZDE

 

Článek v Jihlavském deníku o MAS Telčsko

Zde je odkaz na článek v PDF verzi

 

 

Klidné Vánoce 2018 a temperamentní nový rok 2019

 

Skvělé zážitky se skvělým týmem Vám přeje Mikroregion Telčsko a MAS Telčsko

 

Byla vyhlášena: 

4. výzva MAS Telčsko - IROP - Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko

 

Číslo výzvy MAS

267/06_16_038/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

4. Výzva - MAS Telčsko - IROP - Investujeme do parkovacích systémů
a terminálů hromadné dopravy
na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

19. 12. 2018

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

19. 12. 2018, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

19. 12. 2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

18. 01. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

31. 12. 2021
 

 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise k 2. Výzvě - MAS Telčsko - IROP - Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko -zde 

 

Pozvánka na seminář k 2. výzvě IROP

Ve čtvrtek 18. 10. se uskuteční seminář ke 2. Výzva - MAS Telčsko - IROP - Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko. Pozvánka ZDE

 

Zasedání Výkonné rady pro výběr projektů a schválení hodnocení Výběrové komise žádostí podaných v 1. a 3. výzvě IROP. 

ZDE JE POZVÁNKA

 

Výsledek hodnocení žádostí podaných do 1. a 3. výzvy IROP

26. 9. 2018 se sešla Výběrová komise v rámci hodnocení 1. a 3. výzvy IROP. Zde najdete výsledky hodnocení.

 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise k Věcnému hodnocení projektů v rámci 1. a 2. výzvy OP IROP

Ve středu 26. 9. 2018 v 10.00 hodin proběhne věcné hodnocení projektů v rámci 1. a 3. výzvy OP IROP. Výzva č. 160/06_16_075/CLLD_16_01_026 a Výzvy č. 149/06_16_038/CLLD_16_01_026.

Zde je pozvánka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proškolení Výběrové komise k výběru projektů v rámci 1. a 3. výzvy OP IROP

 

Ve středu 19. 9. 2018 proběhlo proškolení Výběrové komise k Věcnému hodnocení projektů v rámci 1. a 3. výzvy operačního programu IROP.

Zde je zápis ze zasedání.

 

Krajské setkání MAS Vysočina

V úterý 25. 9. 2018 od 9:00 hodin se v prostorách Univerzitního centra v Telči uskuteční Krajské setkání MAS kraje Vysočina. Setkání je určeno všem MAS z kraje Vysočina. 

 

Program setkání ZDE

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w170  

Aktuální projekty MAS Telčsko

MAS Telčsko připravuje výzvy

SCLLD MAS Telčska byla schválena - přehled o aktuálních výzvách Operačního programu Zaměstnanost, Intergrovaného operačního programu a Programu rozvoje venkova a další příslušné materiály k podávání Vašich projektů, najdete ZDE.

__________________________________________

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko - reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933 

Tento projekt je zaměřený na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020. Aktivity spojené s realizací CLLD, s připravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD včetně animace škol a školských zařízení OP VVV.

- více informací ZDE

__________________________________________

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP)

MAS Mikroregionu Telčsko realizuje od ledna 2016 projekt MAP - více informací ZDE

__________________________________________

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování - šablony - více ZDE