Seminář pro žadatele

MAS Mikroregionu Telčsko Vás zve na seminář pro žadatele ve výzvě č. 01_18_063 na Šablony II, a to v pondělí 26. března 2018 od 14:00 hod., zasedací místnost MAS Mikroregionu Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč. 

Program:

  1. Představení výzvy
  2. Dotazníkové šetření
  3. Představení jednotlivých šablon
  4. Změny oproti výzvě na Šablony I
  5. Hodnoticí proces
  6. Diskuze

 

Nová výzva na Šablony II

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 28. února 2018 novou Výzvu č. 02_18_063 k předkládání žádsotí o podporu zjednodušených projektů - Šablony II Tato výzva je zacílena, jak na mateřské a základní školy, tak nově i na školní družiny a kluby, základní umělecké školy a střediska volného času. Projekty mohou žadatelé podávat ode dne zveřejnění výzvy do 28. června 2019.

Z projektu je možné hradit výdaje na personální podporu (např. školní asistent, chůva), další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků, školní kluby, projektové dny a podobně. Dokumenty výzvy jsou k dispozici v Dokumentech.