OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

2. výzva MAS Telčsko - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

_________________________________________________________________

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 2:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Etické kodexy Výběrová komise zde

Hodnotící tabulka projektu: Příměstské tábory ZDE

Hodnotící tabulka projektu: Prázdniny v Krahulčí ZDE

Hodnoticí tabulka projektu: Prázdniny v Hodicích ZDE

 

Zápis z jednání Výkonné rady MAS ZDE

Prezenční listina Výkonné rady MAS ZDE

Etické kodexy Výkonná rada ZDE

Seznam přihlášených žádostí

_________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS

265/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 1. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+
v pátek 8. 12. 2017 od 11:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE USKUTEČNIL
VE STŘEDU 29. 11. 2017, od 13:30 do 14:30 v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE_Prorodinná opatření

TEXT VÝZVY

Výzva č. 2 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

_____________________________________________________________________________________

Leták k vytištění