OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

3. výzva MAS Telčsko - Zaměstnanost na území MAS Telčsko


Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 3:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Hodnotící tabulka zde

 

Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde

Příloha k Zápisu Výkonné rady MAS zde

Prezenční listina Výkonné rady MAS zde

Etické kodexy Výkonná rada zde

Seznam přihlášených žádostí

__________________________________________________________________________

Leták k vytištění

___________________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS

270/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

22. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 01. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+
ve středu 29. 11. 2017 od 16:30 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

TEXT VÝZVY

Výzva č. 3 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

___________________________________________________________________________________