OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

4. výzva MAS Telčsko - Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 4:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Etický kodexy Výběrová komise zde

 

Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde

Prezenční listina Výkonné rady MAS zde

Etické kodexy Výkonná rada zde

_________________________________________________________________________

Dne 16. 5. 2018 byl ukončen příjem žádosti v rámci 4. výzvy MAS Telčsko - Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

V současné době probíhá Formální hodnocení a hodnocení Přijatelnosti.

Seznam přijatých žádostí

__________________________________________________________________________

Prezentace ze semináře ke 4. výzvě MAS Telčsko - Zaměstnanost II.

Leták k vytištění

___________________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS

520/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 03. 2018

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

16. 04. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 01. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16. 05. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 10. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v13:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

TEXT VÝZVY

Výzva č. 4 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST:

Představujeme ISKP

Jak založit žádost

Vyplnění žádosti I.

Vyplnění žádostí II.

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

___________________________________________________________________________________