OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

1. výzva MAS Telčsko - Sociální služby na území MAS Telčsko

________________________________________________________________

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 1:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Etické kodexy Výběrová komise zde

 

Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde

Prezenční listina Výkonné rady MAS zde

Etické kodexy Výkonná rada zde

 

Seznam přihlášených žádostí

_________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS

262/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 1 – Sociální služby na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 1. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+
v pátek 8. 12. 2017 od 11:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE USKUTEČNÍ
VE STŘEDU 29. 11. 2017 od 15:00 do 16:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

PREZENTACE  ZE SEMINÁŘE_Sociální služby

TEXT VÝZVY

Výzva č. 1 - Sociální služby na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Vyrovnávací platba

4. Údaje o sociální službě

5. Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

6. Přehled čerpání vyrovnávací platby

7. Definice cílových skupin

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

_____________________________________________________________________________________

Leták k vytištění