Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko (MAS Mikroregionu Telčsko) nabízí mateřským a základním školám a nově také ZUŠ a DDM na území MAS Mikroregionu Telčsko BEZPLATNOU pomoc s administrací svých projektů formou šablon (projekty formou zjednodušeného vykazování).

V novém programovém období 2014 – 2020 vykonává MAS Mikroregionu Telčsko tzv. Animaci škol a školských zařízení pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Aktivity animace prováděné MAS:

  • Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon
  • Školení pro žadatele a příjemce
  • Pomoc s podáním žádosti v monitorovacím systému, zajištěním elektronického podpisu
  • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • Metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci projektu
  • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

 

Na území MAS Mikroregionu Telčsko je výše uvedená nabídka určena těmto školám a organizacím:

 

IČO

Název školy

Zřizovatel

71010521

Základní škola a Mateřská škola Hodice

Obec Hodice

75021463

MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚ

Obec Kaliště

75021471

Základní škola a mateřská škola Krahulčí

Obec Krahulčí

70994846

Základní škola a Mateřská škola Mrákotín

Městys Mrákotín

70995036

Mateřská škola Nevcehle

Obec Nevcehle

70987891

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše

Městys Nová Říše

70987351

Základní škola a mateřská škola Pavlov

Obec Pavlov

71002812

Mateřská škola Radkov

Obec Radkov

70986711

Základní škola a Mateřská škola Růžená

Obec Růžená

70983861

Základní škola a Mateřská škola Stará Říše

Městys Stará Říše

71000348

Mateřská škola Telč

Město Telč

70852171

Základní škola Telč, Hradecká

Město Telč

70869855

Základní škola Telč, Masarykova

Město Telč

70993963

Základní škola Urbanov

Obec Urbanov

65766547

Základní umělecká škola Telč

Město Telč

71000402

Dům dětí a mládeže Telč

Město Telč