DOTACE A VÝZVY 2014 - 2020

 

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Strategie byla odeslána dne 14. 3. 2016  k hodnocení na příslušná ministerstva, která jsou posuzovateli této strategie.

Strategie byla schválena 23. 8. 2017. Schválení tohoto strategického dokumentu je významným krokem k ukončení procesu přípravy a přibližuje okamžik její realizace a tedy i čerpaní finančních prostředků na integrované projekty realizované prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. 

Zde je současný dokument SCLLD

 

Dokumenty ke stažení: 

_________________________________________________________________________

Metodika pro standardizaci MAS