Složení orgánů MAS

 

Výkonná rada

Marie Prknová - předsedkyně - zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) - místopředseda - zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Bohumil Novák - člen - zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
 

Výběrová komise

Ing. Dana Posádová - předsedkyně - zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mgr. Luděk Rux - zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Věra Peichlová - zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) - zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství) (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) - zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

 

Dozorčí rada

Jana Cechová - předseda - zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Luboš Nosek - člen - zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Obec Horní Myslová (Ing. Miroslav Nosek)  - člen - zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)