Přejít k obsahu

Aktuality

Tyto stránky jsou nyní přesměrovány na nové: mastelcsko.cz

Všechny aktuální informace o činnosti MAS Telčsko, nyní najdete na nových stránkách. 

_________________________________________

 

 

13. 12. 2019 byly vyhlášeny nové výzvy v rámci operačního programu IROP: 5. Výzva na podporu sociálních služeb, 6. Výzva na podporu škol a 8. Výzva na podporu bezpečnosti dopravy - více informací ZDE

_______________________________________________

Pozvánka na Členskou schůzi MAS Telčsko - 17. 12. 2019 od 13.00 - pozvánka ZDE

Nové informace k článku 20 Programu rozvoje venkova - ZDE

Vyhlášená nová výzva - Výzva č. 6 Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Více informací ZDE

Číslo výzvy MAS

A45/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 6 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 09. 2019, 8:00 hodin

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

24. 09. 2019, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

01. 10. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žádostí ve 3. výzvě PRV

 

Vyhlašujeme 3. výzvu v rámci PRV
Více informací
ZDE

3. Výzva Programu rozvoje venkova

Číslo výzvy MAS

15/000/00000/563/000146/V003

Název výzvy MAS

Výzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

29. 4. 2019

Semináře pro žadatele

14. 5. 2019

Datum příjmu žádostí o podporu

20. 5. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu

28. 6. 2019

Termín registrace projektů
na RO SZIF

23. 8. 2019

 

_________________________________________________________________________

Tato výzva je již uzavřena:
Vyhlášená nová výzva - Výzva č. 5 Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

Číslo výzvy MAS

813/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01. 04. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Více informací ZDE

 

Článek v Jihlavském deníku o MAS Telčsko

Zde je odkaz na článek v PDF verzi

 

https://lh3.googleusercontent.com/ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w170  

Aktuální projekty MAS Telčsko

MAS Telčsko připravuje výzvy

SCLLD MAS Telčska byla schválena - přehled o aktuálních výzvách Operačního programu Zaměstnanost, Intergrovaného operačního programu a Programu rozvoje venkova a další příslušné materiály k podávání Vašich projektů, najdete ZDE.

__________________________________________

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko - reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933 

Projekt je uzavřen. Tento projekt byl zaměřený na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020. Aktivity spojené s realizací CLLD, s připravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD včetně animace škol a školských zařízení OP VVV.

- více informací ZDE

__________________________________________

Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II. - reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564 

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

- více informací ZDE

__________________________________________

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP)

MAS Mikroregionu Telčsko realizuje od ledna 2016 projekt MAP - více informací ZDE

__________________________________________

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování - šablony - více ZDE