Přejít k obsahu

Aktuality

 

Příjem žádostí OPZ byl ukončen

Příjem žádostí do Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy: Sociální služby na území MAS Telčsko, Prorodinná opatření na území MAS Telčsko a Zaměstnanost na území MAS Telčsko byl ukončen ve středu 17. 1. 2018 ve 12:00 hodin.
 

Děkujeme všem zájemcům za jejich projektové žádosti, které do těchto výzev zaslali.

_________________________________________________________________________

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy - Sociální služby na území MAS Telčsko

Seznam přijatých žádostí v rámci 2. výzvy - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

Seznam přijatých žádostí v rámci 3. výzvy - Zaměstnanost na území MAS Telčsko

_________________________________________________________________________

 

MAS TELČSKO VYHLAŠUJE první výzvy
v rámci operačního programu ZAMĚSTNANOST
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Upozornění:
Termín příjmů žádostí v rámci operačního programu Zaměstnanost u všech opatření: Sociální služby, Prorodinná opatření a Zaměstnanost je prodloužen
do 17. 1. 2018!

Výzva MAS Telčsko - Výzva č. 1  - Sociální služby na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

262/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 1 - Sociální služby na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

Výzva MAS Telčsko - Výzva č. 2 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

265/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 2 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

Výzva MAS Telčsko - Výzva č. 3 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

270/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 3 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

22. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

_________________________________________________________________________

Strategie komunitné vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Telčsko, z.s. schválena - můžeme připravovat výzvy

23. 8. 2017 je pro MAS Telčsko významným dnem své existence. Tento den byla ze strany řídících orgánů schválena Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_01_026. K tomuto datu splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a MAS může začít pracovat konkrétní výzvy, které pomohou rozvoji našeho území. Celkem naše MAS rozdělí do roku 2023 cca 49 mil. Kč a to obcím, zemědělským a nezemědělským podnikatelům, neziskovým organizacím atd.
 
_________________________________________________________________________

Čtvrtý závod Dračích lodí v Telči, tentokrát u Roštejnského rybníka, je za námi. Zde přinášíme umístění posádek a jejich nejlepší časy. Gratulujeme všem vítězům ve všech kategoriích a na všech třech místech a děkujeme všem zúčastněným. Doufáme, že jste si to všichni (i třeba přes malé i větší problémy) užili a těšíme se na vás opět za rok. Draci v Telči by měla být sranda a ne boj.

Zde najdete článek o závodu a další fotky a videa: Jihlavská drbna.cz

Dalčí článek z Jihlavského deníku: Jihlavský deník.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na členskou schůzi MAS Mikroregionu Telčsko

Zveme Vás na členkosu schůzi MAS Mikroregionu Telčsko - dne 28. 6. 2017 od 16.00 hodin v kanceláři Mikroregionu Telčsko.

Pozvánka

První výzvy MAS Telčsko očekáváme v druhé polovině roku 2017

Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroreginu Telčsko pro období 2014 – 2023 prošel již dvěma stupni hodnocení Řídicích orgánů IROP, OPZ a PRV.  Nyní čekáme na vyjádření po zanesení III. formálních připomínek.

Zde najdete SCLLD v podobě po všech dosavadních hodnoceních: SCLLD dokument

Pokud nám bude strategie plně schválena a akceptována, tak první výzvy můžete očekávat na podzim 2017.

O všem vás budeme v předstihu informovat, pro žadatele o dotaci budou uspořádána školení.

_________________________________________________________________________

Geopark Vysočina se stal 8. národním geoparkem v České republice!

Dne 23. ledna 2017 předal ministr životního prostředí Richard Brabec během slavnostního setkání v prostorách Konírny státního zámku v Telči certifikát „Národní geopark" starostovi Telče a předsedovi Mikroregionu Telčsko Romanu Fabešovi.

Certifikace geoparku nejen že otevírá dveře ke spolupráci s ostatními národními a globálními geoparky, ke vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe a inspirace, ale také zavazuje geopark k ustavičné dlouhodobé práci, spolupráci v území, vytvoření ucelené nabídky cestovního ruchu a její následné propagace.

Naplnění či nenaplnění počátečních cílů a vizí bude hodnoceno každé čtyři roky, kdy bude nutné skutky obhájit certifikát před experty z Rady národních geoparků. Čas tedy ukáže, zda Geopark Vysočina naplní jeho strategii, která zní „Udržet a podporovat charakter území, jeho přírodní bohatství, kulturu, estetiku, historické dědictví, kvalitu života obyvatel, a to na základě principů udržitelného rozvoje."

________________________________________________________________________

Pověsti z našeho mikroregionu

Každé město, obec či malá ves jsou studnicí příběhů. Pověsti – příběhy, které se šířily především převyprávěním sousedů, rodičů a prarodičů dětem, se naštěstí díky horlivým sběratelům zaznamenávaly a mohou tedy i dnes přinést a odhalit nejedna tajemství: odkud pochází třeba název té a té ulice, co se stalo v tom a tom mlýně či jaká událost doprovází ten a ten dům. A právě taková to odhalení přinášejí pověsti z našeho regionu.

Pověsti nejen z okolí Nové Říše, ale i z okolí Telče se dochovaly také díky aktivnímu přístupu některých pedagogů, kteří je s dětmi ze základních škol sepisovali a také ilustrovali. Vznikly tak ucelené sborníky a bylo by škoda, kdyby zůstaly zastrčené v šuplíku psacího stolu.

Proto jsme pro vás připravili další, snad zajímavou rubriku – Pověsti z našeho mikroregionu. Možná by to mohla být výzva i pro vás. Posílejte nám na e-mail: telcsko@telcsko.cz pověsti z vašeho místa a my je tady otiskneme. Dnes začínáme pověstí z okolí Nové Říše. Příště tady může být ta vaše.

---------------------------------------------------------------

O loupežnících

 Když jdeme po silnici z Nové Říše do Zdeňkova, vidíme po    pravé straně silnice zasazený kámen s letopočtem a zašlým nápisem. O tomto místě se vypráví tato pověst.

V dávných dobách žili v okolních lesích loupežníci. Přepadali pocestné a loupili po okolí. Jednoho dne přijeli i do Nové Říše. V dolním konci žil kovář. Loupežníci k němu vtrhli a chtěli, aby jim okoval koně. Kovář je odmítl, ale loupežníci ho přemohli. Když jim nechtěl koně okovat ani po dobrém ani po zlém, odvlekli ho na kopec za Novou Říši. Tam se ho vůdce loupežníků ještě jednou zeptal. Když kovář ani teď nepovolil, loupežníci ho zamordovali.

Na tuto věc se zapomnělo. Později tam by zasazen kámen. Na něm byl vytesán nápis a letopočet. Na straně je vytesáno kovářské kladivo, které dodnes připomíná statečnost kováře z Nové Říše.

(R. Fabeš *1959, Nová Říše)

_________________________________________________________________________

 

Cyklojízda Geoparkem Vysočina

Zveme Vás na další cyklojízdu, která se letos uskuteční 9. - 10. června 2016

Tentokrát pojedeme po krásách Geoparku Vysočina. Již teď se můžete hlásit na: mas@telcsko.cz, nebo na tel.: 778 412 690. Bližší informace zde najdete co nejdříve. _________________________________________________________________________

Dračí lodě - 30. července 2016

Do 3. ročníku amatérského závodu dračích lodí na             Štěpnickém rybníku v Telči se mohou hlásit tými z celé ČR. Přihlášky si můžete stáhnout na: http://www.dragonboard.cz/draci_v_telci2016.php
a posílat je na mas@telcsko.cz  
________________________________________________________________________

Schválení SCLLD (strategie) MAS Mikroregionu Telčsko 2014 - 2020

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Další dokumenty a povinné přílohy a celá strategie ZDE

_________________________________________________________________________

Zprávy a novinky z MAS Mikroregionu Telčsko

2.12. 2015 obdržela Místní akční skupina Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na období 2014 – 2020.

Tato standardizace je jednou z podmínek pro umožnění čerpání evropských dotačních prostředků na území působnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Osvědčení o standardizaci

 

Vrcholí práce na Strategickém plánu LEADER pro rok 2014 - 2020

Bližší informace o průběhu SCLLD a CLLD najdete: ZDE

Koncem roku 2015 vrcholí práce na dokončení Strategického dokumentu - plánu LEADER pro rok 2014 - 2020. Začátkem ledna se tedy uskuteční Členská schůze, jakožto nejvýšší orgán MAS M Telčska, kde bude mezi nejdůležitěšími body setkání seznámení se s aktuálním zněním Strategie.

Členům MAS M Telčska bude znovu představena analytická část a zároveň - důležitá - část strategická, kde jsou rozpracována jednotlivá opatření a finanční plány pro období 2014 - 2020. 

Strategie Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko bude na této Členské schůzi schválená. Poté se bude podávat ke kontrole a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento krok je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání prostředků prostřednictvím místních akčních skupin v dalších letech. 

Dalším bodem bude seznámení s možností čerpaní financí v jednotlivých dotačních titulech přes MAS v IROPu a PRV. 

______________________________________________________________________

Aktuální dotační tituly z MMR 

Podpora obnovy a rozvoje venkova: uzávěrka je 15. 1. 2016

Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (možnost výstavby hřišť)
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

odkaz pro bližší informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016

Pro oblast cestovního ruchu je vypsán dotační titul: Cestovní dostupné všem - uzávěrka: 15. 1. 2016

Odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

Seminář k tomuto dotačního titulu:

9. 12. 2015 se bude v Praze konat seminář k tomuto programu – viz odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

________________________________________________________________________

Výzvy operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

Avizované výzvy byly vyhlášeny a jsou k dispozici ve složkách u jednotlivých programů na http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

 

Výzvy / programy podpory OP PIK

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Název výzvy / programu podpory OP PIK

Příjem registračních žádostí

Příjem plných žádostí

Druh výzvy

Plánovaná finanční alokace

Potenciál

Od 1. 6. (od 15:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kontinuální

1,5 mld. Kč

INOVACE — Inovační projekt

Od 2. 6. (od 13:00 hod)

do 30. 11. 2015

září — leden 2016

kontinuální

4 mld. Kč

Partnerství znalostního transferu / PZT

Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

300 mil. Kč

Spolupráce — klastry

Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Technologie (mikropodniky)

 

od 1. 6. (od 13:00)

do 31. 10. 2015

kontinuální

250 mil. Kč

Nemovitosti

Od 1. 6. (od 14:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

1,5 mld. Kč

Školicí střediska

Od 2. 6. (od 10:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Marketing — IVV

 

od 2. 6. (od 11:00)

do 30. 11. 2015

kontinuální

300 mil. Kč

Úspory energie

Od 1. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

5 mld. Kč

ICT a sdílené služby

Od 2. 6. (od 9:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

1,5 mld. Kč

 

Metodiky společné pro všechny programy OP PIK (Pravidla pro výběr dodavatelů, publicitu apod.) najdete na http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik

Příjem žádostí probíhá přes jednotný systém pro administraci evropských dotací (MS2014+). Edukační videa, která naleznete pod níže uvedeným odkazem, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Uživatelskou příručku a postup zmocnění uživatelů najdete na http://www.czechinvest.org/is-kp14

Technická podpora probíhá prostřednictvím formulářů pro odeslání dotazů (v menu FAQ) a formou depeší přímo v systému MS2014+.

Harmonogram výzev najdete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs

________________________________________________________________________

Zapojili jsme se do projektu MASky SPOLU

Naše Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko se zapojila společně  dalšími osmi MAS z kraje Vysočina do projektu národní

spolupráce „MASky SPOLU".

Tento projekt se pořádá v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

Cílem projektu je vzájemná spolupráce a výměně zkušeností a přidané hodnoty projektů všech MAS, které se do projektu zapojily. Výstupy projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a budou veřejně prezentovány na seminářích.

MAS z kraje Vysočina zapojené do projektu:

Královská stezka

MAS Jemnicko

MAS Mikroregionu Telčsko

MAS Rokytná

MAS Šipka

MAS Třešťsko

Oslavka

MAS Zubří země

 

Videosnímky

V rámci projektu "Cestujeme po Regionu Renesance" vznikl propagační videosnímek pro celé území Regionu Renesance, které na severu začíná Mikroregionem Třešťsko, pokračuje Mikroregionem Telčsko, Dačicko a Jemnicko a nejjižnější část tvoří území Zukunftsraum Thayaland.

Propagační videosnímek území RR můžete shlédnout na následujícím odkazu:

http://youtu.be/SUZnb_KfKOk

Následně vznikly filmy pro jednotlivé mikroregiony, snímek pro Mikroregion Telčsko, najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=yTl1ZDhM6Tk

https://lh3.googleusercontent.com/ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w170

Aktuální projekty MAS Telčsko

MAS Telčsko připravuje výzvy

SCLLD MAS Telčska byla schválena - přehled o aktuálních výzvách Operačního programu Zaměstnanost, Intergrovaného operačního programu a Programu rozvoje venkova a další příslušné materiály k podávání Vašich projektů, najdete ZDE.

__________________________________________

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP)

MAS Mikroregionu Telčsko realizuje od ledna 2016 projekt MAP - více informací ZDE

__________________________________________

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování - šablony - více ZDE