Aktuality

________________________________________________________________________

 

 

Cyklojízda Geoparkem Vysočina

Zveme Vás na další cyklojízdu, která se letos uskuteční 9. - 10. června 2016

Tentokrát pojedeme po krásách Geoparku Vysočina. Již teď se můžete hlásit na: mas@telcsko.cz, nebo na tel.: 778 412 690. Bližší informace zde najdete co nejdříve. _________________________________________________________________________

Dračí lodě - 30. července 2016

Do 3. ročníku amatérského závodu dračích lodí na             Štěpnickém rybníku v Telči se mohou hlásit tými z celé ČR. Přihlášky si můžete stáhnout na: http://www.dragonboard.cz/draci_v_telci2016.php
a posílat je na mas@telcsko.cz  
________________________________________________________________________

Schválení SCLLD (strategie) MAS Mikroregionu Telčsko 2014 - 2020

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Další dokumenty a povinné přílohy a celá strategie ZDE

_________________________________________________________________________

Zprávy a novinky z MAS Mikroregionu Telčsko

2.12. 2015 obdržela Místní akční skupina Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na období 2014 – 2020.

Tato standardizace je jednou z podmínek pro umožnění čerpání evropských dotačních prostředků na území působnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Osvědčení o standardizaci

 

Vrcholí práce na Strategickém plánu LEADER pro rok 2014 - 2020

Bližší informace o průběhu SCLLD a CLLD najdete: ZDE

Koncem roku 2015 vrcholí práce na dokončení Strategického dokumentu - plánu LEADER pro rok 2014 - 2020. Začátkem ledna se tedy uskuteční Členská schůze, jakožto nejvýšší orgán MAS M Telčska, kde bude mezi nejdůležitěšími body setkání seznámení se s aktuálním zněním Strategie.

Členům MAS M Telčska bude znovu představena analytická část a zároveň - důležitá - část strategická, kde jsou rozpracována jednotlivá opatření a finanční plány pro období 2014 - 2020. 

Strategie Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko bude na této Členské schůzi schválená. Poté se bude podávat ke kontrole a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento krok je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání prostředků prostřednictvím místních akčních skupin v dalších letech. 

Dalším bodem bude seznámení s možností čerpaní financí v jednotlivých dotačních titulech přes MAS v IROPu a PRV. 

______________________________________________________________________

Aktuální dotační tituly z MMR 

Podpora obnovy a rozvoje venkova: uzávěrka je 15. 1. 2016

Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (možnost výstavby hřišť)
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

odkaz pro bližší informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016

Pro oblast cestovního ruchu je vypsán dotační titul: Cestovní dostupné všem - uzávěrka: 15. 1. 2016

Odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

Seminář k tomuto dotačního titulu:

9. 12. 2015 se bude v Praze konat seminář k tomuto programu – viz odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

________________________________________________________________________

Výzvy operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

Avizované výzvy byly vyhlášeny a jsou k dispozici ve složkách u jednotlivých programů na http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

 

Výzvy / programy podpory OP PIK

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Název výzvy / programu podpory OP PIK

Příjem registračních žádostí

Příjem plných žádostí

Druh výzvy

Plánovaná finanční alokace

Potenciál

Od 1. 6. (od 15:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kontinuální

1,5 mld. Kč

INOVACE — Inovační projekt

Od 2. 6. (od 13:00 hod)

do 30. 11. 2015

září — leden 2016

kontinuální

4 mld. Kč

Partnerství znalostního transferu / PZT

Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

300 mil. Kč

Spolupráce — klastry

Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Technologie (mikropodniky)

 

od 1. 6. (od 13:00)

do 31. 10. 2015

kontinuální

250 mil. Kč

Nemovitosti

Od 1. 6. (od 14:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

1,5 mld. Kč

Školicí střediska

Od 2. 6. (od 10:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Marketing — IVV

 

od 2. 6. (od 11:00)

do 30. 11. 2015

kontinuální

300 mil. Kč

Úspory energie

Od 1. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

5 mld. Kč

ICT a sdílené služby

Od 2. 6. (od 9:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

1,5 mld. Kč

 

Metodiky společné pro všechny programy OP PIK (Pravidla pro výběr dodavatelů, publicitu apod.) najdete na http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik

Příjem žádostí probíhá přes jednotný systém pro administraci evropských dotací (MS2014+). Edukační videa, která naleznete pod níže uvedeným odkazem, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Uživatelskou příručku a postup zmocnění uživatelů najdete na http://www.czechinvest.org/is-kp14

Technická podpora probíhá prostřednictvím formulářů pro odeslání dotazů (v menu FAQ) a formou depeší přímo v systému MS2014+.

Harmonogram výzev najdete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs

________________________________________________________________________

Zapojili jsme se do projektu MASky SPOLU

Naše Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko se zapojila společně  dalšími osmi MAS z kraje Vysočina do projektu národní

spolupráce „MASky SPOLU".

Tento projekt se pořádá v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

Cílem projektu je vzájemná spolupráce a výměně zkušeností a přidané hodnoty projektů všech MAS, které se do projektu zapojily. Výstupy projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a budou veřejně prezentovány na seminářích.

MAS z kraje Vysočina zapojené do projektu:

Královská stezka

MAS Jemnicko

MAS Mikroregionu Telčsko

MAS Rokytná

MAS Šipka

MAS Třešťsko

Oslavka

MAS Zubří země

 

Videosnímky

V rámci projektu "Cestujeme po Regionu Renesance" vznikl propagační videosnímek pro celé území Regionu Renesance, které na severu začíná Mikroregionem Třešťsko, pokračuje Mikroregionem Telčsko, Dačicko a Jemnicko a nejjižnější část tvoří území Zukunftsraum Thayaland.

Propagační videosnímek území RR můžete shlédnout na následujícím odkazu:

http://youtu.be/SUZnb_KfKOk

Následně vznikly filmy pro jednotlivé mikroregiony, snímek pro Mikroregion Telčsko, najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=yTl1ZDhM6Tk

Aktuální projekty MAS Telčsko

Strategie komunitně vedeního místního rozvoje MAS Mikroregionu Telčsko 2014 - 2020

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Další dokumenty a povinné přílohy a celá strategie ZDE

__________________________________________

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska (MAP)

MAS Mikroregionu Telčsko realizuje od ledna 2016 projekt MAP - více informací ZDE

__________________________________________

Animace škol

Koordinační a metodická pomoc základním a mateřským školám s přípravou a realizací projektů zjednodušeného financování - šablony - více ZDE