Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde

Prezenční listina Výkonné rady zde

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Etický kodexy Výběrová komise zde

Dne 30. 11. 2019 byl ukončen příjem žádosti v rámci 6. výzvy MAS Telčsko - Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č. 6 Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Uzavřená - Výzva č. 6 Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Číslo výzvy MAS

A45/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 6 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 09. 2019, 8:00 hodin

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

24. 09. 2019, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

01. 10. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

Seminář pro žadatele - v úterý 15. 10. 2019 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS Telčsko PREZENTACE 

Pozvánka na seminář

Leták Výzvy č. 6

 

Pozvánka na seminář Jak založit žádost a pracovat v systému ISKP14+

 

TEXT VÝZVY

Výzva č. 6 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

 

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu

 

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235