Dne 1. 4. 2019 byl ukončen příjem žádosti v rámci 5. výzvy MAS Telčsko - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II.

 

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 5:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Prezenční listina Výběrové komise zde

Hodnoticí tabulka projektu: Prázdninové tábory v Krahulčí ZDE

 

 

Zápis z jednání Výkonné rady MAS ZDE

Prezenční listina Výkonné rady MAS ZDE

 

 

Seznam přijatých žádostí

Vyhlášená nová výzva - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

Číslo výzvy MAS

813/03_16_047/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS

Výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 02. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01. 04. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE USKUTEČNIL
VE čtvrtek 28. 02. 2019, od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

PREZENTACE ze SEMINÁŘE

 

TEXT VÝZVY

Výzva č. 5 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

 

PŘÍLOHY

1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu

 

Podání projektové žádosti v ISKP14+ - prezentace - návod

Příprava podání žádosti - otázky - prezentace

NÁVOD - JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO - JAK VYPLNIT ŽÁDOST

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

 

Leták ke stažení