Výzvy MAS OPZ 2014 - 2020

 

Programový rámec OPZ

Etický kodex

Jednací řády:

Jednací řád Členské schůze MAS Telčsko

Jednací řád Výběrové komise MAS Telčsko pro OPZ

Jednací řád Výkonné rady MAS Telčsko

Jednací řád Dozorčí rady MAS Telčsko

Dokument: Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Otázky a odpovědi k výzvě 047 OPZ přes MAS - Sociální služby, Prorodinná opatření a Zaměstnanost

_______________________________________________________________________

Prezentace s informacemi o Operačním programu Zaměstnanost - OPZ

Informace k podávání žádostí

Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO: https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistí Seminář pro žadatele, který proběhne nejdéle 2 týdny před ukončením příjmu žádostí. O konání semináře budou žadatelé v bližší době informováni zde.
________________________________________________________________________

Aktuální výzvy OPZ

Nejsou žádné aktuální výzvy

Uzavřené výzvy OPZ

Výzva č. 1 - Sociální služby na území MAS Telčsko

Výzva č. 2 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

Výzva č. 3 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko

Výzva č. 4 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

Výzva č. 5 - Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II.

Výzva č. 6 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.