Zájmové skupiny

Zájmová skupina – partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.


1. Místní rozvoj
Mikroregion Telčsko
Obec Horní Myslová
Město Telč
Služby Telč

2. Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
Zemědělské družstvo Telč
Ing. Miroslav Peichl
Antonín Brychta
Jana Cechová
Záchranná stanice volně žijících zvířat
Petr Hawerland
Agrika k. s.3. Cestovní ruch a památky
Mgr. Luděk Rux
Bohumil Novák

4. Služby a podnikání
Luboš Nosek
TIRAD
Ing. Arch. Jiří Ondráček
Marie Prknová
Hosova obchodní společnost
Ing. Roman Kadlec
Ing. Arch. Vladimír Sequens
Ing. Dana Posádová


5. Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
Novoříšský kulturní spolek
Sportovní klub Mrákotín
Orel Jednota Telč
Rozvojové sdružení Zdeňkov

6. Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)
Sdílení o. p. s.
Rodinné centrum Krteček
Základní škola Urbanov