2014

            Výjezdní seminář                        Koloběh vody                                Hry bez hranic

ABC   

                 Cyklojízda                                    Dětský den                                     Dračí lodě

  

       Nohejbal zastupitelů                      Volejbal Řásná                              Farmářské trhy

   

             Země živitelka                         Zdravý den v Telči