Muzea

Síť venkovských expozic Regionem Renesance nejen po stopách historie vznikla v roce 2012 jako projekt spolupráce MAS Telčsko, Třešťsko a Jemnicko. Za cíl si neklade důkladně a beze zbytku návštěvníka seznámit s daným tématem, ale spíše jej pobavit, dát mu možnost zavzpomínat a třeba i zamyslet se nad vrtkavostí historie.

Jednotlivé expozice zaměřené na typická témata života na Vysočině, vznikaly převážně z nadšení místních obyvatel, z hrdosti nad tím, co naši předci dokázali a na co by byla škoda zapomenout.

Do sítě se postupně zapojují další expozice, aktuální informace získáte v každé z nich.

 

Hodice

Expozice místní dráhy Kostelec - Slavonice, 
aneb „S čím vším je třeba železničáři se potýkati".

Stručná historie trati Kostelec - Slavonice, ilustrovaná fotografiemi od stavby trati po současnost. Základ expozice však tvoří soukromá sbírka bývalého vlakvedoucího Jiřího Holoubka, který předměty se vztahem k místní železnici a práci železničáře shromažďuje již řadu let. Hlavně díky jeho nadšení se v roce 2010 vlakové nádraží v Hodicích zařadilo v soutěži O nejkrásnější nádraží mezi 10 vybraných nádraží z celé republiky.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 728 034 228

Kostelní Myslová – GENIUS LOCI

V obci působí občanské sdružení ISSIMA, které se přesně v duchu renesance zaměřuje nejen na materiální obnovu svého okolí, ale i na obnovu duše. Expozice je spíše meditativním zastavením nejen nad historií a současností Kostelní Myslové. Návštěvník je především na chvíli zastaven a seznámen s tím, jak místo získává Genia loci. Je vybídnut i k zamyšlení, jak on sám může přispět k rozvoji Genia loci v místě, kde žije. Čeká na něj i překvapení.

Expozice otevřena na zazvonění nebo po předchozí domluvě na tel. 603 887 290

 

Mrákotín - Kamenictví

V okolí Mrákotína kdysi pracovaly desítky lomů, včetně největšího z nich, z něhož pochází proslulý monolit na pražském hradě. V expozici se seznámíte s historií jeho výroby a přepravy i s drobnějšími ukázkami kamenického umu. Každodenní práci kameníka vám přiblíží originální přístřešek z lomu, pod nímž se pracovalo za každého počasí, a kolekce ručního i strojního nářadí. Expozice je doplněna panely o historii městečka i kamenického řemesla.

EXPOZICE OTEVŘENA: 
pondělí, středa 7 - 17 hod 
úterý, čtvrtek, pátek 7 - 15 hod

 

Radkov – Obecná škola

V budově bývalé dvojtřídní školy, postavené roku 1788, byla zřízena expozice, umožňující usednout do starých lavic a vrátit se do školních let našich babiček. A protože naši návštěvníci jsou různě staří, i exponáty pocházejí z různých období - od čítanky z roku 1905 po azbuku z roku 1989. Expozice tak umožňuje sledovat proměnu učebních pomůcek v čase.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 724 330 278

 

Expozice Městyse Dolní Cerekve

Dolní Cerekev je rodným místem čtyř významných hudebních skladatelů (Karel Pádivý, Blahoslav Smišovský, František Prášil, Antonín Ptáček). V rodném domě jednoho z nich, Karla Pádivého, se můžete seznámit s jejich životem a dílem, ale i s dílem historika církevních dějin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, s historií městečka, s životem a prací jeho obyvatel na přelomu 19. a 20. století a s okolní přírodou včetně geologického prostředí, klimatu, fauny a flóry.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 567 315 014, 724 186 092

 

Stonařov - Stonařovské meteority

V roce 1808 spadl na Stonařov a blízké okolí meteorický roj čítající na 200 až 300 kamenů (meteoritů) různých velikostí. Tato na poli vědy významná událost byla na tehdejší dobu důkladně prozkoumána a zadokumentována.

Expozice je doplněna o historii a další významné události městečka - selské bouře 1712-1722, odkaz rytíře Rolanda, zabývá se i vývojem stavebních památek na území Stonařova (románský karner, smírčí kříž, boží muka, křížová cesta na Kalvárii) a heraldikou městyse.

EXPOZICE OTEVŘENA:
pondělí, středa 7 - 17 hod 
nebo po domluvě na 731 415 219, 731 415 294

 

Třešť - Tesla, dědictví čs. elektroprůmyslu

Historický radioklub československý sdružuje sběratele a příznivce historické radiotechniky nejen z ČR, ale i z dalších zemí. V roce 1995 založil vlastní klubovní sbírku, která má mimo jiné zachránit přístroje, které jsou pro své rozměry či úzkou specializaci mimo zájem běžných sběratelů i technických muzeí a hrozí jim tak likvidace. V bývalé sýpce jsou shromážděny především produkty značky TESLA od založení podniku v roce 1946 až do ukončení výroby v 90. letech. Prostorná budova bývalé sýpky pojme i tak rozměrné exponáty, jako jsou rozhlasové a TV vysílače či studiové kamery. Umístění sbírek v Třešti není zcela náhodné, zdejší závody vyráběly již za první republiky dřevěné skříňky na rádia.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 608 625 420

 

Dešná – Život u železné opony

V kulturním domě v Hluboké, v těsné blízkosti hranic, byla zřízena expozice, přibližující život v pohraničním pásmu tak, jak jej zažíval běžný člověk - od ostnatého drátu, přes propagandu ve školách a na schůzích, až po hesla na nástěnkách, která dnes vzbuzují úsměv, ještě nedávno však byla tíživým jhem. Přes naši socialistickou obec americký imperialista neprojde! Část expozice je věnována i společnému soužití dvou národů v tomto prostoru od doby předválečné po současnost. Vyjadřuje naději, že i železná opona, která dosud zůstává v nás, bude jednou překonána.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 777 025 383, 
případně 721 346 415

 

Vratěnín - Poštovní stanice

Tematické zaměření výstavy se týká historie poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, samotné historie a významu poštovní stanice ve Vratěníně. Výstava připomíná, že v minulosti vedla hlavní poštovní a i kupecká cesta z Prahy na Vídeň na přes Slavonice, Vratěnín, Pulkaua Holabrun do doby, než císařovna Marie Terezie v roce 1750 nechala vybudovat novou císařskou silnici z Prahy do Vídně přes Jihlavu, Moravské Budějovice a Znojmo, kde se rovněž prováděla výstavba nových poštovních stanic.

EXPOZICE OTEVŘENA: 
pondělí, středa 7 - 17 hod 
úterý, čtvrtek, pátek 7 - 15.30 
nebo po domluvě na tel. 606 567 028

 

Předín - Knoflíkářství

Roku 1872 se z Vídně vrátil vyučen první perleťář, který si založil vlastní dílnu, a zanedlouho se z knoflíkářství stalo obživou mnoha rodin v Předíně, typicky chudé vesničce Vysočiny. Materiálem pro výrobu byly mořské lastury. Zručné ruce z něj dokázaly vykouzlit nejen knoflíky, ale i umělecká díla jako perleťové intarzie, popelníky, přívěsky, brože, spony do vlasů, náramky a náhrdelníky. Doplňujícím tématem expozice je lnářství, těžba zlata na Předínsku a historie obce.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 607 760 935

Mladoňovice

Expozice Petra Mladoně - průvodce Jana Husa

V bývalé pastoušce je umístěna expozice, týkající se historie obce, připomenut je i slavný rodák Petr z Mladoňovic, souputník Mistra Jana Husa. Vystaveny jsou archeologické nálezy z okolí obce, fotografie, brožury, knihy, korouhve.

Expozice otevřena po domluvě na tel. 607 640 342

 

Telč - Muzeum techniky

V historickém objektu bývalé parní pily byla otevřena sbírka historické techniky. V muzeu můžete obdivovat historické automobily, motocykly, bicykly, rádia, telefony, kamna, elektropřístroje, nábytek, hasičskou techniku a sbírku stabilních motorů. Dále je vytvořena expozice historické automobilní dílny s dobovými nástroji. Významnou část tvoří ucelená sbírka kočárků pro děti včetně starých panenek a hraček. Návštěvníky čeká též pohled do staré kuchyně a ševcovsko-krejčovské dílny. Nejednoho návštěvníka zamrazí při pohledu do interiéru zubařské ordinace s historickým křeslem a nožní vrtačkou. Vše je doplněno o věci denní potřeby našich babiček.

EXPOZICE OTEVŘENA:
květen - září: denně 10.00 - 18.00 
duben, říjen: víkendy, svátky 10.00 - 18.00 
listopad - březen: po domluvě na tel. 736 734 324