Cyklotrasa GREENWAY REGIONU RENESANCE (GWRR)

V roce 2011, po více jak pěti letech se Mikroregionu Telčsko podařilo doznačit zbývající úseky cyklotrasy GWRR a celou trasu sjednotit logem GWRR. Realizace projektu se podařila za finanční podpory Fondu malých projektů a Nadace Partnerství (díky programu Greenways, jehož generálním partnerem je Nadace České spořitelny).
Cyklotrasa GWRR, jak sám název napovídá, vede Regionem Renesance (Telčsko, Třešťsko, Dačicko, Jemnicko). Trasa je dlouhá 118,5 km a jedná se o tématickou odbočku z páteřní cyklotrasy GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ. Ve Vratěníně na ni navazuje rakouská cyklotrasa tzv. Klosterweg a na Landštejně cyklotrasa Graselweg. V současné době se připravuje nová cyklotrasa z Raabsu do Dešné.

V rámci tohoto projektu ještě vzniklo:

1. Z Fondu malých projektu byla pořízena turistická mapa GWRR, kde je vyznačena celá trasa. Měřítko mapy je 1:60 000

2. Na nově vyznačené cyklotrase GWRR byl z Fondu malých projektů a Nadace partnerství pořízen nový mobiliář, který je umístěn na Rostšjně, v Čenkově u Třeště, na Magdaleně, v Jemnici, ve Vratěníně, na Landštejně a v Telči.

 

Oslava cyklotrasy GWRR propagační cykojízdou

Jako završení této dlouholeté práce byla pořádána propagační cyklojízda, kdy základní peloton projel celou cyklotrasu GWRR a část cyklotrasy GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ, a to ve dnech 12. – 14. 6. 2011.
První den se vyjíždělo z Náměstí Zachariáše z Hradce směrem Třešť, až do Bohuslavic. Druhý den pokračovalo směrem Budíškovice – Jemnice – Vratěnín. V odpoledních hodinách se zde bylo setkání s pelotonem GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ, a poté se pokračovalo do Maříže. Poslední den cyklojízdy nás čekal úsek Slavonice – Suchdol – Telč. Celkem se tedy ujelo cca 164 km.

V nedělní podmračené ráno 12.6.2011 si na telčském náměstí Zachariáše z Hradce dali sraz účastníci cyklojízdy po nově vyznačené cyklotrase Greenway Regionu Renesance (GWRR). V půl desáté se vydal peloton na třídenní putování třemi kraji, při kterém ho čekalo více než 170 km.
Účast na premiérové cyklojízdě si nenechali ujít starostové obcí mikroregionu Telčsko, doplněni rodinnými příslušníky a známými. Prvního den se zúčastnil i senátor M. Vystrčil. V pelotonu nešlo přehlédnout ani početné zastoupení Energetické agentury Vysočiny (EAV) a Klasa myslibořských kolařů. Na počtu startujících se negativně odrazilo nepříznivé počasí, ale s rozjasňující se oblohou se rozšiřoval
i počet šlapajících, který na konci prvního dne dosáhl překvapivé výše 49 účastníků. Počet účastníků se
i v dalších dnech pohyboval kolem 25 cyklistů.
Během ,,bicyklování" se vytvořil skvěle se doplňující kolektiv. Všichni se shodli na tom, že pro akci je velmi příhodný název použitý pro titulek článku, snad jen doplněný o ,,dámy".

Peloton před startem

Více fotografií z této cyklojízdy: zde