Síť venkovských expozic

V rámci projektu Regionem Renesance nejen po stopách histori vznikla síť venkovských expozic. Tento projekt probíhal v roce 2012 ve spolupráci s MAS Telčsko, Třešťsko a Jemnicko. Za cíl si neklade důkladně a beze zbytku návštěvníka seznámit s daným tématem, ale spíše jej pobavit, dát mu možnost zavzpomínat a třeba i zamyslet se nad vrtkavostí historie. Jednotlivé expozice, zaměřené na typická témata života na Vysočině, vznikly převážně z nadšení místních obyvatel, z hrodstí nad tím, co naší předci dokázali a na co by byla škoda zapomenout. Do sítě se postupně zapojují další expozice:

Hodice - Expozice místní dráhy Kostelec-Slavonice

aneb "S čím vším je třeba železničáři se potýkati". Základ expozice tvoří soukromá sbírka, doplněná o strušnou historii trati a fotografie od stavby železnice po současnost. V roce 2010 se vlakové nádraží v Hodicích zařadilo mezi 10 nejkrásnějších nádraží ČR.

EXPOZICE OTREVŘENA: po domluvě na tel.: 728 034 228

 

Kostelní Myslová - GENIUS LOCI

Expozice je spíše meditativním zastevením nejen nad historií a současnotí Kotelní Myslové. Návštěvník je na chvíli zastaven a seznámen s tím, jak místo získává Genius loci. Je vybídnut i k zamyšlení, jak on sám může přispět k rozvoji Genia loci v místě, kde žije.

EXPOZICE OTEVŘENA: na zazvonění nebo po předchozí domluvě na tel.: 603 887 290

 

Mrákotín - Kamenictví

V okolí Mrákotína kdysi pracovaly desítky lomů, včetně největšího z nich, z něhož pochází prolulý monolit na pražském hradě. V expozici se seznámíte s historií jeho výroby a přepravy, s ukázkami kamenického umu i s každodenní prací kameníka.

EXPOZICE OTEVŘENA: pondělí, středa 7 - 17 hod., úterý, čtvrtek, pátek 7 - 15 hod.

 

Radkov - Obecná škola

V budově bývalé dvojtřídní školy byla zřízena expozice, umožňující usednout do starých lavic a vrátit se do školních let našich babiček. A protože naši návštěvníci jsou různě staří, i exponáty pocházejí z různých období - od čítanky z roku 1905 až po azbuku z roku 1989.

EXPOZICE OTEVŘENA: po domluvě na tel.: 724 330 278

 

Dolní Cerekev - Expozice Městyse Dolní Cerekve

Dolní Cerekev je rodným místem čtyř významných hudebních skladatelů. V rodném domě jednoho z nich, Karla Pádivého, se můžete seznámit se jejich životem a dílem, ale i s historií městyse, s životem a prací jeho obyvatel na přelomu 19. a 20. století a s okolní přírodou.

EXPOZICE OTEVŘENA: po domluvě na tel.: 567 315 014, 724 186 092

 

Stonařov - Expozice meteoritů

V roce 1808 spadl na Stonařov a blízké okolí meteorický roj čítající na 200 až 300 kamenů různých velikostí. Tato událost byla na tehdejší dobu důkladně prozkoumána a zadokumentována. Expozice je doplněna o historii a další významné události městyse.

EXPOZICE OTEVŘENA: pondělí, středa 7 - 17 hod. nebo po domluvě na tel: 731 415 219, 731 415 294

 

Třešť - Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu

V bývalé sýpce jsou shromážděny rozsáhlé sbírky Historického radioklubu československého, zaměřující se především na produkty značky TESLA od založení podniku v roce 1946 až do ukončení výroby v 90. letech. Od rádia do kapsy po TV vysílače.

EXPOZICE OTEVŘENA: po domluvě na tel.: 608 625 420

 

Hluboká - Život u železné opony

Expozice přibližuje život v pohraničním pásm tak, jak jej zažíval běžný člověk - od ostnatého drátu, přes propagandu ve školách až po hesla na nástěnkách. Část expozice je věnována i společnému soužití dvou národů v tomto prostoru.

EXPOZICE OTEVŘENA: po domluvě na tel.: 777 025 383, případně tel.: 721 346 415

 

Vratěnín - Poštovní stanice

Historie a význam poštovní stanice ve Vratěníně, ležící na kupecké cestě z Prahy na Vídeň do doby, než císařovna Marie Terezie v roce 1750 nechala vybudovat novou císařskou silnici přes Jihlavu a Znojmo.

EXPOZICE OTEVŘENA: pondělí, středa 7 - 17 hod., úterý, čtvrtek, pátek 7 - 15.30 h. nebo po domluvě na tel.: 606 567 028

 

Mladoňovice - Historie a osobnost Petra Mladoně

V bývalé pastoušce je umístěna expozice, která připomíná historii obce včetně slavného rodáka Petra z Mladoňovic, souputníka Mistra Jana Husa. Dále jsou vystaveny archeologické nálezy z okolí obce, fotografie, brožury, knihy a korouhve.

EXPOZICE OTEVŘENA: po domluvě na tel.: 607 640 342