Dlouhá trasa

modře značená, délka: 300 metrů, cca 1 hodina

Popis: Trasa je osvětlena a má sedm zastavení s výkladem průvodce. Cesta chodbami je fyzicky náročná, bez legrace. Proto je nutné objektivní zvážení vlastních schopností a snad i dovedností. Vstup je ze sklepa domu č. p. 480 (cukrárna). Z něho se pokračuje připojovací chodbou k páteřní štole. Po této se pokračuje doleva okolo podzemí domů č. p. 479 a č. p. 478 přes podzemí pod farou a muzeem až pod panský dům. Z podzemí pod panským domem se potom pokračuje stejnou trasou zpět. Prohlídka se napojí na trasu krátkou a končí výstupem v mázhausu domu č. p. 460. Poté následuje přesun přes náměstí do vstupního sklepa domu č. p. 480.

Cena: Dospělí – 80 Kč, děti, studenti, důchodci, vojáci a další slevy – 60 Kč