Krátká trasa

červeně značená, délka: 130 metrů, cca 20 minut

Popis: Trasa je osvětlená a má tři zastávky s výkladem průvodce. Vstup je ze sklepa domu č. p. 480 (cukrárna). Z něho se pokračuje připojovací chodbou k hlavní, tzv. páteřní štole. Po této se pokračuje doprava přes nejužší místo na trase do sklepa vedlejšího domu č. p. 481 (Flop). Odsud dále na protější stranu náměstí pod dům č. p. 460, odkud je výstup a návrat přes náměstí do vstupního sklepa. 

Cena: Dospělí – 60 Kč, děti, studenti, důchodci, vojáci a další slevy – 40 Kč