Renesanční podzemí

Na začátku renesanční éry města už byl gotický odvodňovací systém hotový a plně funční. Tři staletí tvrdé práce pod zemí byly úspěšně dokončeny. Mezitím se ale začaly dít velké změny na povrchu města. Kromě všech velkolepých úprav středověkých domů a rozšíření náměstí, přibylo v podzemí další patro sklepů. Ty jsou o úroveň výše nad gotickými lochy a půdorysně kopírují přední část renesančních domů. Na rozdíl od toho lochy jsou půdorysně předsunuty před samotné domy pod úroveň dnešního chodníku. Z toho se usuzuje, že původní gotické náměstí bylo pravděpodobně menší a k jeho rozšíření došlo právě v dobách renesance. Nové renesanční sklepy byly často zaklenuty cihlovou klenbou a opatřeny kamennými portály s datováním do 16. století. Původní význam využití lochů se se změnou městského života vytratil. Odvodňovací systém chodeb byl však i nadále udržován v relativní funkčnosti.