Dětské koutky

 

Název projektu: Dětské koutky pro Mikroregion Telčsko

 

Program: Program obnovy venkova

 

Termíny: 2004

 

Stručný popis:
Součástí Strategického plánu mikroregionu Telčsko je proto tvorba podmínek pro „…rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel mikroregionu, což přispěje k snížení odchodu lidí z menších obcí."
Jedním z nejčastějších požadavků obcí je vybudování, případně dovybavení dětského hřiště. Vzhledem k širokému věkovému spektru je potřeba volit vybavení pro všechny věkové kategorie: od domečku a jednoduchých prolézaček pro nejmenší, přes sportovní prvky pro starší (basketbalový koš, hrazda, šplhací stěna) až po lavičky pro maminky.

 

Hlavní aktivity:
vybudování a doplnění dětských koutků v 20ti obcích mikroregionu (FA NEDVĚD JIŘÍ, Kyjov)

 

Rozpočet: 415.603,- Kč, z toho dotace 250.000,- Kč

 

Současný stav:
Po ukončení projektu bylo vybavení hřišť předáno do údržby jednotlivým obcím.