FUWA

 

Název projektu: Future of Waste

Program: Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013Termíny: 2011 - 30. 6. 2014Stručný popis:
Cílem projektu je vytvoření optimálního systému nakládání s odpady v regionu Vysočiny - Mikroregionu Telčsko a v Dolním Rakousku s ohledem na optimalizaci enviromentálních, energetických a sociálních efektů při zachování podmínek ekonomické realizovatelnosti. Alternativy zahrnují jak regionální, tak nadregionální možnosti předběžné úpravy odpadu, jeho využití, případně likvidace. V rámci projektu budou pořádány semináře na školách i v obcích jejichž hlavní náplní bude tématika nakládání s odpadem a jeho předcházení.Hlavní aktivity:
- zpracování Strategické studie (POH) mikroregionu
- pořádání osvětové kampaně - 10x semináře na obcích, 10x semináře na školách
- pořádání 6ti demonstračních akcí
- dovybavení sběrných sítí v pilotních obcích
- modelový příklad BRO v pilotních obcích - nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Rozpočet:
99 980 eur z toho 90% dotaceStav do konce roku 2012:
Mikroregion Telčsko dokončil strategickou studii " Plánu odpadového hospodářství v Mikroregionu Telčsko" a zároveň v rámci projektu pořádá v prosinci 5 seminářů k odpadovému hospodářství v obcích Mikroregionu Telčsko. Na seminářích budou prezentovány dílčí výsledky Strategické studie plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko, která se právě zpracovává. Dalšími tématy semináře bude jak ušetřit za odpady, jak třídit, jak předcházet vzniku odpadu a příklady z Rakouska

 

Strategická studie plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko

3. 12. 2012 Radkov

4. 12. 2012 Stará Říše

6. 12. 2012 Řásná

11. 12. 2012 Mysletice

12. 12. 2012 Hodice

Současný stav :
v první polovině roku 2013 proběhnou zbylé semináře na obcích a zároveň budou probíhat semináře na školách a školkách-konktrétně v Hodicích, v Pavlově, v Urbanově, v Telči, ve Staré Říši, v Nové Říši, v Mrákotíně a v Krahulčí. Semináře budou zaměřeny na děti předškolního věku a na školáky prvního stupně - převážně první a druhou třídu.

10. 4. 2013 Mysliboř

19. 4. 2013 Zdeňkov

22. 7. 2013 Černíč

25. 7. 2013 Pavlov

V roce 2013 proběhly první "Zelené slavnosti" v Mikroregionu Telčsko. Zde je k nahlédnutí brožura kterou vydal rakouský partner projektu k pořádání Zelených slavností

GREEN EVENTS

GREEN EVENTS - český překlad

Zelená slavnost - 15. 6. 2013 MEMORIÁL LÁDI TUŠERA V TŘEŠTICI

Zelená slavnost - 21. 6. 2013 HRY BEZ HRANIC

Zelená salvnost - 27. 7. 2013 NOHEJBALOVÝ TURNAJ V MRÁKOTÍNĚ

Zelená slavnost - 10. 8. 2013 VOLEJBALOVÝ TURNAJ O JAVOŘICKÝ PAŘÍZEK

Zelená slavnost - 24. 8. 2013 ODHALOVÁNÍ ZVONIČKY VE SLAVIBOŘI

Zelená slavnost - 31. 8. 2013 HODICKÁ NECKYÁDA

obrázek -

Zastřešení sběrného dvora Mrákotín I. etapa

VŘ - projektová dokumentace

VŘ - Projektová dokumentace - textová část

VŘ - krací list

VŘ - prohlášení kvalifik. předpokladů

VŘ - technická specifikace

VŘ - obchodní podmínky

VŘ - smlouva o dílo

VŘ - soupis prací

Dovybavení sběrné sítě Mikroregionu Telčsko